Jana Kapelová CCA / Žilina by

by 11. 6. 2017

Umelecké projekty Jany Kapelovej (1982) sa pohybujú na poli sociálnej angažovanosti tematizovaním práce a jej odcudzenia, inštiucionality a jej reprodukovania. Jej tvorba je dlhodobým výskumom sociálnych súvislostí práce a umenia, prípadne ich spojenia, skúma postavenie jednotlivca v nastavenom systéme a snahu mu uniknúť. Inak to nie je ani v najnovšej videoinštalácii Nylonové súvislosti pod kurátorským vedením Elišky Mazalanovej. Autorka je v projekte hlavnou koordinátorkou a zberateľkou, prispievateľkami sú slovenské kurátorky, kunsthistoričky a umelkyne, ktoré sa v ňom anonymne vyznávajú zo svojich pracovných (ne)úspechov a možností. Forma je výborne skĺbená s obsahom a zároveň zapadá do historického a čistého priemyselného priestoru Centra Ciachovne Arzenál, iniciovanom občianskym združením transkunsthalle. takmer 20 minút ponôs, ale aj okamihy nádejí a zúfalstiev číta na videu aj anonymná Jana Kapelová schovaná v dave žien s tvárami prekrytými potlačeným papierom, v choreografii naraz otáčajúc stránky textu. Umenovedná komunita je malá, pri pozornejšom počúvaní sa dá nájsť niekto známy, teda známa s jej osudom, očakávaniami a frustráciami. Aj keď umenie i jeho reflexia potrebujú slobodné príležitosti, prezentované osudy žien sú hlavne dokladom ekonomickej nemohúcnosti. Neustála neistota, ktorú prináša život „na voľnej nohe“ a ktorá v konečnom dôsledku oberá o energiu, čo by mohla byť využitá tvorivo, je skutočnosťou i obžalobou. Druhým variantom možnosti prežiť je netvorivá práca, ktorá je vo voľnom čase dopĺňaná tvorivou, koncept, ktorý však matky a „gazdinky“ nemôžu zvládať dlhodobo. Schopnosť „uživiť sa“ v teórii či tvorbe umenia nie je možná, vieme to, ale Jana Kapelová tomu dala (papierovú) tvár. Ironická výpoveď tak uzatvára kruh a je zaujímavým stupienkom k jej ďalšej tvorbe. Umelkyňa reflektuje aj svoju vlastnú rolu, vytvára dielo z faktov, ktoré sa vytesňujú z reflexie umeleckej či inštitucionálnej tvorby (výstav), hoci sú na ekonomickej i hlbšej psychologickej rovine neoddeliteľnou súčasťou systému.

 

Miroslava K. Valová

Jana Kapelová nylonové súvislosti , 2017, video 18:19 min; foto: archív CC Arzenál.

More stories by

Miroslava K. Valová