Mária Čorejová Galéria mesta Bratislavy / Bratislava by

by 11. 6. 2017

Pre komorné priestory GMB pripravila Mária Čorejová výber zo štyroch cyklov kresieb doplnený objektmi Miriam Šebianovej, kurátorkou výstavy je Miroslava Urbanová. Autorkin rukopis ostáva dlhodobo nezmenený (základom je tuš na papieri), no isté posuny formálne i obsahové tu sú. na výstave je najpočetnejšie zastúpený cyklus Statočný svet (2016–2017). Rámcom mu nie je voľná biela plocha papiera, ale interiéry kostolov evokujúce ilustrácie ku gotickým či stašidel- no-dobrodružným románom. napätie tu však vytvára až absurdný a cudzorodý (i výtvarnou technikou), odcudzujúci i znesväcujúci objekt uprostred. naklonený horiaci dom, stan, čln, spľasnutý letecký balón… Ak výraznou autorkinou témou bola cirkev a jej kontroverzné spoločenské angažovanie, tu už chrámy strácajú svoju spirituálnu dimenziu, stávajú sa len kulisou, dekórom. Téma sa tak posúva do širšej, univerzálnejšej roviny. Dni hnevu (2015–2016), ktoré plameňom či žiarou zdanlivo absurdne zasahujú, trestajú: horiaci dom či čln, „spálením“ sčernené maslo, zuhoľnatený (na)krájaný chlieb. Výstavu dopĺňajú „momentky“ z kalifornskej skupinovej rezidencie ( Stojaté vody , 2017), kontúry tmavých figúr na horizonte otvorenej krajiny a teaser z nového cyklu Hranice kresby (2017).

Samotné kresby vystupujú do priestoru galérie – uchytené magnetmi na dlhých klincoch vbitých do stien. nízkorozpočtové, ale dobré riešenie v prostredí bohato (pre)zdobeného paláca. Zaujímavým kontrapunktom ku Čorejovej kresbám sú objekty Miriam Šebianovej ( Sladký domov , 2017). Obnažené konštrukcie či rezy nezaprú architektonické videnie, no neboja sa prekročiť tento rámec vstupom figúry či náznakom prekvapivej „stavebnej výplne“. tu by mohla inšpirácia pôsobiť aj opačným smerom. Márii Čorejovej najviac sedí „ovocie hnevu“, poloha, keď reflektuje spoločenské napätie, ktoré sa jej priamo dotýka. Keď toto oslabne, pomohlo by viac „výtvarných“ impulzov, azda i ruptúr, do jej už dosť ustálenej, zacyklovanej tvorby. A tým nemyslím ďalšie experimentovanie s mnohouholníkovým rámovaním.

 

Damas Gruska

Miriam Šebianová, objekty zo série Sweet Home (2017); Mária Čorejová, kresby zo série Dni hnevu , (2016), foto: Damas Gruska.

More stories by

Damas Gruska