Materiál 307 DOX / Praha by

by 11. 6. 2017

Pod označením Materiál 307 se skrývá název výstavy Ateliéru malby pražské UMPRUM, který od roku 2010 vede Jiří Černický spolu s Markem Medunou. Tento ateliér se prezentuje jako svobodné experimentální prostředí, v němž se klade důraz na konceptuální přesah, znalost historie umění, ale i orientaci v soudobých uměleckých trendech a teoretických přístupech, což pro tvorbu vystavujících studentů a absolventů představuje výchozí stanovisko.

Na první pohled na výstavě zaujala monumentální instalace Jakuba Chomy a Adama Víta s abstraktní akrylovou malbou na stěně nazvaná Jehla v kupce sena , jejíž koncept v sobě spojuje ironický humor a snahu získat pozornost diváka vizuálním efektem. Výraznou osobitostí působila zejména díla Markéty Jáchimové, jejíž rozměrný černý obraz malovaný pigmentem ze spáleného dřeva evokoval gestické práce abstraktního expresionismu, s nímž ji spojuje také zájem o pojem prázdna. Její plátno s abstrahovaným přepisem koruny stromu však primárně vychází ze symbolického obrazu Arnolda Böcklina Ostrov mrtvých , a tak silně rezonuje i s transformací existenciálních motivů. K již známým osobnostem ateliéru patří Martin lukáč, jehož styl je založen na střídání kontrolované a uvolněné subjektivity a systematického zkoumání různých variant téhož, čímž odkazuje nejen k poválečnému expresionismu, ale hlásí se i k současnému mezinárodnímu trendu. Zajímavý je také neortodoxní přístup Davida Krňanského k jazyku minimalismu. Velmi rozvolněný vztah k malbě nabízí práce Jana Zdvořáka se světelnými diodami vytvářejícími abstraktní obraz na plátně nebo videa Martina nytry a Marka Rohela, tematizující možnosti malířského pojetí pohyblivého obrazu. S možnostmi malby polemizují také geometrické abstrakce Filipa Dvořáka na nalezeném extrudovaném polystyrenu, který malbě dodává materii a dílu propůjčuje reliéfní charakter.

Právě díky neortodoxnímu přístupu ateliéru k médiu malby tu vznikají opravdu různorodá díla, která se nenechávají svazovat hranicemi a sterilitou klasického závěsného média a výrazně přesahují směrem k instalaci, videu či videoperformanci.

 

Barbora Ropková

Pohled do instalace výstavy Materiál 307 , DOX, praha 2017 foto: archiv autorky.

More stories by

Barbora Ropková