Richard Loskot Oblastní galerie / Liberec by

by 11. 6. 2017

Kurátorka nové Galerie -1 tereza Záchová otevřela na jaře v Oblastní galerii v liberci první výstavu a zároveň i nový koncept původně rozděleného výstavního prostoru. Specif ické architektonické řešení v prvním podzemním podlaží nyní vystavujícím autorům nabízí osm malých místností propojených chodbou a výrazně určujících pojetí instalace. Richard loskot (1984) využil charakteristiku místa pro vyprávění příběhu. Finalista Ceny Jindřicha Chalupeckého, jehož procesuální tvorbu charakterizuje především dlouhodobý zájem o zkoumání vztahu reálného a technického světa, v současné instalaci pracuje s divákem jako se čtenářem. Abychom odkryli děj knihy, musíme začít na první stránce a nesmíme vynechat ani jednu kapitolu. V příběhu o svobodné vůli a nepřetržitém rozhodování nás autor prostřednictvím jednoduchých, avšak vizuálně poutavých scén nechává nahlédnout do jiných realit. Provází nás fiktivním světem nekonečného množství možností a symbolickými zastaveními trénuje naši mysl, abychom došli k poznání života ve společnosti. K uvědomění si svobodné vůle, kterou nevyužíváme, k poznání, že naše myšlenky ovlivňují směřování našeho života a v neposlední řadě ke schopnosti naučit se skutečně vidět. V první části výstavy se divák-pozorovatel setkává s nahodilým pohybem korunové mince vyvolaným zvuky kroků a zrychleného dechu, úzkým průhledem má možnost nahlédnout kukuřičné pole a spolu s autorem se jím symbolicky prodírat, v závěru pak vnímat pohyb a stínohru obrazových variant jemného bílého peří. Další část na první plynule navazuje, ale posouvá diváka do role přímého účastníka děje. Nastává moment zklidnění a znejistění, kdy jej loskot staví nejprve před zrcadlo a následně před pohyblivý obraz sebe samého. Vyvrcholení příběhu nakonec závisí na nás. Hra se světlem doprovázená citací o vědomí v jinak prázdné místnosti nutí k zamyšlení, zda jsme předložené možnosti využili správně, nebo zda začneme znovu od začátku.

 

Dana Zikmundová

Richard Loskot, pohled do instalace výstavy Základní výzkum , Oblastní galerie v liberci, 2017, foto: archiv umělce.

More stories by

Dana Zikmundová