Stano Filko SSG / Banská Bystrica by

by 11. 6. 2017

Retrospektívna výstava Stana Filka zo zbierky Stredoslovenskej galérie pod názvom P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F sa konala v priebehu marca a apríla v budove praetoria pod kurátorským vedením Miry Keratovej. Všetkých predstavených 726 diel na papieri a drobných objektov získala galéria v roku 2015 kúpou, ktorá je výnimočnou udalosťou v novodobých dejinách slovenského inštitucionálneho zberateľstva. Spolu s nákupom vznikol aj záväzok vystaviť ich ešte v roku 2016, čo však nebolo možné pre očakávanú rekonštrukciu podlahy praetoria (preto sa deštrukcia pôvodných krytín stala súčasťou vlaňajšieho víťazného projektu COČ J. Gryboś a B. Zentkovej).

Výstava tvorby Stana Filka (1937–2015) obsadila päť tematicky štruktúrovaných výstavných miestností. Výrazný konceptualista, ktorý vstúpil na výtvarnú scénu slovenskej neoavantgardy v 60. rokoch 20. storočia priestorovými inštaláciami (enviromentmi), happeningmi (privlastnené eventy a manifesty Happsoc , spolu s A. Mlynárčikom) a objektmi ( Oltáre súčasnosti ), je zbierkou SSG predstavený hlavne ako tvorca záznamov, budovateľ archívu, zachovávateľ pamäti a zberateľ časových vrstiev – „každé jedno dielo je súčasťou jediného životného diela“ (M. Keratová). prepisy a premaľby tlačovín i vlastných katalógov (dokonca vysokoškolského diplomu), komentáre staršej i novšej tvorby, diel vo verejnom priestore i spoločenských udalostí predstavujú Stana Filka ako tvorcu s nálepkou „absolútny“. Neustála potreba vytvárania akoby bola súčasťou jeho osobného sebautvárania, jedinou možnou existenciou vo vesmíre planét, čakier a farieb – autonómneho umenia. Inscenácia výstavy v architektonickom riešení Marolda Langera-Philippsena zas podčiarkla transcendentný a sebapresahujúci charakter Filkovej tvorby. tomu, kto bol ochotný venovať dlhší čas bližšiemu oboznámeniu s „Filkom“, ponúkla výstava okrem iného niečo ako dobový optimizmus z objavovania vesmíru, trochu z popartovej estetiky našich končín, autentický zážitok z jeho „psychofilozofického systému“ i pohľad do prežívania umelcovej zodpovednosti za smerovanie sveta.

 

Miroslava K. Valová

Pohľad do výstavy Stana Filka v Stredoslovenskej galérii, foto: archív galérie.

More stories by

Miroslava K. Valová