Svätopluk Mikyta Krokus Galéria / Bratislava by

by 11. 6. 2017

Svätopluk Mikyta zastáva v rámci stredoeurópskeho umeleckého kontextu špecifickú pozíciu a jeho vizuálny jazyk je ľahko identifikovateľný v myriade umeleckých programov jeho súputníkov. Zjednodušene sa Mikytova umelecká stratégia dá vymedziť ako snaha reinterpretovať a posúvať hranice média grafiky a kresby, čo sa odzrkadľuje predovšetkým v pre Mikytu tak charakteristickom nespočetnom vrstvení motívov a foriem na obrazovej ploche. Kým v minulosti bola jeho práca tematicky vymedzená skôr v polohe osobných politických komentárov, „prekresieb“ nájdených dobových médií (predovšetkým socialistických plagátov a kníh či materiálov z obdobia slovenského štátu), jeho súčasná tvorba nadobúda viac univerzálnu polohu prezentovanú v komplexnom celku, zahŕňajúcom okrem prekresieb a pretlačí i objekty a inštalácie.

Súbor prác na výstave tlač v Krokus galérii sa odvíja od Mikytovej autorskej knihy Homo viator mapujúcej staršie cykly prekresieb historických reprodukcií. Zvyškový materiál, ktorý vznikol pri jej produkcii, autor zozbieral a recykloval v novej koláži, ktorej vznik bol určovaný skôr tlačiarskymi technikami a ich voľnej kombinácii, ako premyslenou ideovou koncepciou. Mikyta v tejto sérii demonštruje autorský posun k záujmu o prieskum a využitie technologických postupov pri koncipovaní diel. tie sú zároveň metaforickým nositeľom príbehu a významu. V porovnaní s Mikytovými skoršími dielami do popredia vystupuje abstrahovanie a inotaj, ktoré šifrujú jasne čitateľný odkaz do mnohovrstevných procesov tlačiarenských techník či fotografických a reprodukčných procesov. Mikyta vrství, vymazáva, kombinuje a „prekresľuje“ situácie, významy, ale i materiály. tento postup umožňuje voľnejšie čítanie Mikytových diel. Zároveň je tu prítomná aj istá ambivalencia, znejasňovanie a zastieranie jednoznačných faktov, ktoré v dnešnom postfaktuálnom svete s dominujúcou manipuláciou informácií médiami nadobúdajú hrozivú analógiu s totalitnými režimami minulosti. Mikytova tvorba je dôkazom, že vysoko aktuálny obsah sa dá komunikovať i pomocou „klasických“ techník.

 

Katarína Slaninová

Svätopluk Mikyta, tlač , záber z inštalácie, Krokus Galéria, 2017, foto: Adam Šakový.

More stories by

Katarína Slaninová