XY In Situ by

by 11. 6. 2017

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 proběhl v olomouci v pořadí již třetí ročník pozoruhodné kulturní akce, během níž se každoročně spojují všechny nezávislé galerie, alternativní výstavní prostory a „negalerie“, kterých je ve městě nepočítaně. Zdejší umělecká scéna je totiž charakteristická výskytem řady malých, nezávislých alternativních výstavních prostor. od bytových galerií po vitríny ve veřejném prostoru nebo artist-run spaces či onenight only galerie orientující se na prezentaci díla v rámci vernisáže: současné české umění v olomouci rezonuje. Rozvinutá divácká základna v podobě jakýchsi částečně se překrývajících „mikrokomunit“ kolem jednotlivých galerií dala v roce 2014 podnět k uspořádání prvního ročníku XY – výstavy s procházkou, procházky vernisážemi, akce, která by během jednoho odpoledne tyto mikrokomunity propojila, a nabídla asi stotisícovému univerzitnímu městu happeningovou formou vhled do jeho často dobře skrytých netypických výstavních prostor. Událost vždy představuje mladou uměleckou scénu konkrétního města. V roce 2014 padla iniciační volba na nedaleké Brno, se kterým olomouc dlouhodobě udržuje čilou kulturní výměnu, o rok později zvolili kurátoři distinktivně specifickou ostravu. Letošní ročník byl ambiciózně zaměřen na Ústí nad Labem, jehož umělecká produkce zůstává vzhledem ke geografické vzdálenosti olomoučanům často skrytá, stejně jako zůstává středomoravské kulturní prostředí skryto umělcům z Ústí nad Labem. Nezanedbatelnou úlohou a jedním z cílů XY je proto i networking kulturních producentů a propojování lokálních kontextů.

Každoročně XY nabízí zhruba sedm vernisáží většinou místně specifických instalací či výstav, doprovozených performancemi, koncerty, videoprojekcemi a DJ/VJ sety. Jednotlivé výstavy zahajované v rámci XY jsou posléze otevřeny dle možností jednotlivých prostor, některé jedinou hodinu, jiné měsíc či déle. Za tři roky se skladba (ne)galerií participujících na XY sice poněkud proměnila (některé zanikly, třeba galerie ve studentském ateliéru LaVor nebo Galerie dé v jedné z linkových tramvají, jiné se na olomoucké scéně objevily – jako Galerie Monitor nebo stěhovavá „výstavní síň současného funerálního umění“ HRoB), díky jasné vizi zakladatelů Pavla Šuráně, Moniky Bekové a Alexandra Jančíka a produkční záštitě Přehlídky filmové animace a současného umění PAF olomouc si však XY uchovává jasnou dramaturgickou koncepci, vysokou kvalitu i profesionální organizaci.

Pro letošní ročník bylo zásadní představení nového stálého výstavního prostoru na Dolním náměstí, kde bude v následujících měsících otevřena Galerie XY, zaštiťovaná právě tímto kurátorským týmem. Provoz alternativních (ne)galerií nebo organizaci příští, zřejmě opět dubnové, XY však údajně neovlivní. A když, tak jedině pozitivně.

V roce 2017 na XY participovali: Galerie XY (kolektiv kurátorů XY), HROB (Pavel Šuráň, Radim Scholaster), Vitrína Deniska (Alexandr Jančík), Hidden Gallery (Filip Kartousek), Galerie W7 (Monika Beková), Galerie Monitor (Marie Meixnerová), pop-upová Galerie Nahoře (Nela Klajbanová) a kulturní a komunitní prostor W7 a Klub Vertigo. Vystavovali: Kateřina Zochová, Richard Loskot, Vendula Prchalová, Tereza Haspeklová, Štěpánka Sigmundová, studenti ateliéru Přírodní materiály při Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně (Stella Hrádková, Marie Kuklíková, Terezie Málková, Veronika Palmová, Kateřina Šichanová, Jana Šulcová, Veronika Tilšerová, Tereza Tvrdíková, Josefína Vávrová, Kryštof Vitner), skupina Nýbrž (Barbora Kicovová, Jakub Hrdlička, Barbora Páníková, Magdaléna Gurská, Monika Doležalová a Adéla Bierbaumer), Zdeněk Svejkovský, Juliana Höschlová, Štefan Pecko, Michaela Thelenová, Miroslav Hašek a Petr Pufler.

 

Marie Meixnerová

Ivana Zochová / Room-mate / Galerie XY / Olomouc / foto: Gabriela Knýblová & XY.

Kateřina Šichanová / Proud hluku / Galerie XY / Olomouc / foto: Jakub Čermák & XY.

More stories by

Marie Meixnerová