ANETTA MONA CHISA & LUCIA TKÁČOVÁ by

by 21. 9. 2017

„Keď mal Alexander Macedónsky 33 rokov, ronil horké slzy, pretože už nebolo sveta, ktorý by mohol dobývať… Eric Bristow má len 27.“ Tento známy citát, ktorý predniesol naživo na BBC športový komentátor Sid Waddell v reakcii na Bristowo víťazstvo na turnaji v šípkach, je synonymom konkrétneho typu výsmechu voči samému sebe. Podobný turnaj v šípkach sa možno deje na strednom Slovensku: 47 000 dobrovoľníkom trvalo dva roky, kým postavili 21 km dlhú Trať mládeže smerujúcu do Banskej štiavnice… Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová jediným gestom vytvorili východzí bod všetkých ciest. V rámci zadania pre Banskú St a nicu v roku 2017, ktorá je dnes ospalou konečnou stanicou, symbolom bývalého priemyslu, prosperity a nádeje z 50. rokov, pokryli Chişa a Tkáčová stenu v staničnej čakárni monumentálnou textilnou inštaláciou (8,4 × 9,5m). Dúhovo sfarbené lúče vyžarujú z dverí abstraktným vzorom, ktorý pripomína rozbitú obrazovku mobilného telefónu. Táto kompozícia pripomína propagandistické krajinky z 20. storočia, na ktorých slnko, synonymum politického vodcovstva, prinášalo všetky druhy osvietenia a bohatstva každému, kto sa okúpal v jeho lúčoch. Dúhová kompozícia v práci Chişy a Tkáčovej pod názvom Proroctvo vecí sa prirodzene dopĺňa s pozostatkom optimizmu modernistickej architektúry železničnej stanice. Signalizuje budúcnosť, ktorá je v zásade jasná a neodvratná, hoci jej zdroj je zásadne narušený a neponúka veľa užitočných informácií.

Chişa a Tkáčová nie sú v hyperbolizácii žiadnymi začiatočníčkami. V ich praxi si symboly a skromné objekty vymieňali miesta a strácali svoje funkcie; utópie a reality koexistujú sťaby bez zjavného syntaktického konfliktu. Aj v tomto diele monumentálna forma prekonáva otázky akéhokoľvek špecifického konfliktu, ťažkostí alebo nepohodlia, a trvá na tom, že len jej samotná estetická hodnota je postačujúca. Prácu Chişy a Tkáčovej sledujem vo formálnom inštitucionálnom kontexte už niekoľko rokov, ale toto je po prvýkrát, kedy som ich videl v akcii blízko ich domova, in situ. Nezáleží na tom, že šípky sú menšinovou zábavou, ani na tom, že sú v televízii veľmi nudné.

 

Pierre d’Alancaisez

Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová / Proroctvo vecí / 2017 / foto: archív Banská St a nica Contemporary.

 

 

More stories by

Pierre d’Alancaisez