Anna Daučíková Dům umění / Ústí nad Labem by

by 21. 9. 2017

Výstavu Anny Daučíkové s názvem Politiky gest můžeme vnímat jako retrospektivní pohled na dílo autorky, jejíž tvorba zaujímá specifické postavení v kontextu českého, slovenského, evropského i mezinárodního vizuálního umění. Je postavena na pracích z přelomu 80. a 90. let, kdy autorka žila a působila v Rusku, nabízí ale i práce pozdější a současné. Z obecného pohledu lze autorský vývoj akcentovaný výstavou vnímat jako určité synekdochické přirovnání k vývoji ženského umění v 90. letech, pro něž je charakteristické opouštění tradičních prostředků uměleckého vyjádření a zabydlení se v oblasti technického obrazu a nových médií. V obou těchto pozicích je tvorba autorky přesvědčivá, přesto právě ta díla, která potlačují rukopis v tradičním smyslu slova a nahrazují ho prací se statickým nebo dynamickým technickým obrazem, vyznívají (společensky, politicky, umělecky) naléhavěji. Expozici uzavírá pět videoprojekcí z cyklu „portrétů“, v nichž je tato naléhavost téměř hmatatelná.

Velmi působivý je Portrét ženy s institucí – Muda Mathis a Sus Zwick / Být ve dvojici (2011), který nabízí pohled na umělecké i životní partnerství švýcarské umělecké dvojice. Umělkyně ve společném dialogu výstižně (a často také dojemně) formulují, čím je vzájemné soužití obohacuje, v čem jsou si podobné, v čem naopak rozdílné. Láska, tvorba a život se prolínají a vytvářejí kontinuum. V Portrétu ženy s institucí – Anča Daučíková / Katolická církev (2011) můžeme za zvuků projíždějících tramvají a šumu ulice sledovat samotnou autorku, jak v jakési dvojroli vstupuje do záběru kamery. Video funguje jako jeviště pro vynořující se postavy, které spolu vedou podivně nevyvážený rozhovor, připomínající výslech. Toto dílo nám dává nahlédnout do soukromého života, formovaného církví. I přes velmi civilní výraz osciluje na hraně mezi vnitřním a vnějším, soukromým a veřejným, skrytým a zjevným, ale též ženským a mužským, a tak tyto dichotomie nejen porušuje, ale i odhaluje. Tento pomyslný závěr výstavy zpětně odkrývá hlavní charakteristiky tvorby Anny Daučíkové. (redakčně kráceno)

 

Vendula Fremlová

Anna Daučíková, Potrét ženy s institucí –Anča Daučíková / Katolická církev , 2011, video SD 19 min 28 sec, barva a zvuk, foto: archiv Domu umění Ústí nad Labem.

More stories by

Vendula Fremlová