Anna Ročňová, Martin Zvěřinahunt kastner / Praha by

by 21. 9. 2017

Nejmladší generace umělců má často možnost prezentovat se v pop up galeriích, ale šancí představit se velkoryseji v kontextu již osvědčených galerijních programů příliš nebývá. Během léta se tak díky nově otevřenému prostoru Project Room v rámci galerie hunt kastner objevila možnost podpory i čerstvých absolventů uměleckých škol soukromými galeriemi a zvýšení zájmu o ně. První vlaštovkou zde byla výstava Anny Ročňové, která je absolventkou UMPRUM v ateliéru Dominika Langa (jehož tato galerie i zastupuje), a Edit Jeřábkové, ale jaká bude přesná vize daného prostoru, určí až čas.

Ročňová je autorkou, která osobitě pracuje se sochařským materiálem. Jako by jeho hmotu personifikovala a zjemňovala. Přes efemérnost najednou forma působí razantně, nahodile a intuitivně a tyto protipóly se snaží autorka dostat i do výstavy s názvem Vějíř. Umělkyně na ní představila všechny principy, které ve své tvorbě využívá – kombinuje hru se sádrou, pohrává si s instalací, zapojuje kresbu a práci s různými materiály. Avšak to, co mohlo fungovat například při představení její absolventské práce v Botanické zahradě, se na úzkém prostoru Project Roomu může jevit poněkud rozpačitě. Kouzlo křehkosti zde mizí a převtěluje se spíše do nerozhodnosti prvků, které chce autorka za všech okolností vystavit. Expozice je jaksi „rozstřelena“, co se týče její velikosti a poměru k místnímu prostoru, a to potvrzuje právě vystavený zavěšený vějíř. A tak se zde princip určité svobody Ročňových soch vytrácí.

Přestože jde o výstavu Anny Ročňové, velké gesto zde ukazuje Martin Zvěřina. Nejspíše mělo jít o určitý dialog mezi dvěma začínajícími umělci a jejich prací. Zvěřina vyzdvihuje skrze pohyblivý obraz autorčin sochařský princip práce. Ale stal se pravý opak. Zvěřinovo video vyniklo jako silnější prvek v dané expozici, a to nejenom díky schopnosti rozšířit kontext autorčiny tvorby a plně podtrhnout aspekt atmosféry jejího díla. A tak se Ročňová stala stínem práce Martina Zvěřiny a její sólová výstava byla nakonec odkloněna na druhou kolej.

 

Tereza Záchová

Anna Ročňová pohled do instalace výstavy, hunt kastner, Praha, 2017, foto: Michal Czanderle.

More stories by

Tereza Záchová