BOTOND KERESZTESI by

by 21. 9. 2017

V týchto dňoch sa v kinách premieta Emoji, film, odohrávajúci sa v imaginárnom meste – Textopolis – obývanom výhradne ideogrammi vyjadrujúcimi nejaké pocity. Život v jednorozmernom meste odrazu naruší nečakaný hosť: bytosť s viacerými tvárami, s mnohorakými pocitmi, ktorá pod tlakom potreby spolužitia nakoniec netúži po ničom inom, iba zapadnúť medzi ostatných. Ekonomika pocitov, zjednodušená na najnižšiu možnú mieru (v každom jednom prípade), a založená predovšetkým na vyčleňovaní nepohodlných (opäť v každom jednom prípade) nakoniec popisuje realitu súčasného (mediálno) politického sveta viac, než by si človek pri pohľade na „priblblú“ animáciu pomyslel.

Ako dôsledok búrlivého nástupu unifikovaných používateľských rozhraní dnes 2,01 miliardy ľudí na celom svete komunikuje prostredníctvom všeobecne zrozumiteľného jazyka, prostredníctvom klikania na symboly šiestich základných emócií: radosť, smútok, hnev, prekvapenie, „páči sa mi“ a láska. Na podobnom princípe si však budujú svoju základňu priaznivcov aj politici, ktorí potrebujú staviť na najnižšieho spoločného menovateľa: súčasný populizmus je živený predovšetkým hnevom a strachom. Čiže medzi najľahšie podchytiteľné pocity jednotlivca v súčasnosti patrí zafixovaný pocit života v trvalej neistote, ktorý je daný pocitom ohrozenia zvonka a strachom z neistej budúcnosti. A ak by sme chceli nájsť vhodné vyjadrenie tohoto pocitu, ktorému každý bude rozumieť aj bez slov, bude to práve onen emotikon „face screaming with fear“.

A práve táto tvár na nás nemo kričí zo stien malého projektového priestoru DISPLAY bsc (pod ktorým je podpísané umelecké centrum Banská St a nica Contemporary), ktorý je súčasťou Galérie Jozefa Kollára v centre Banskej Štiavnice v rámci výstavy Botonda Keresztesiho Fear in Elysium. V priestoroch goticko-renesančnej pamiatky, priamo na historických klenbách v interiéri nájdeme namaľovaný cyklus fresiek, ktorý diváka pohltí takmer na spôsob virtuálnej reality. Pocitovo-zmyslová schránka/komora má pripomínať strach dnešnej tzv. „Fotrtress Europe“, z migračnej krízy, ktorá sužuje posledné roky Európu. Na maľbách vidíme zlých džinov, ktorí sú však namiesto z fľaše vypúšťaní z tradičných arabských vodných fajok hookah, nargileh alebo šíša, a prinášajú nám sem spúšť gyrosov, kebabov a arabskej stravy všeobecne, za účelom ozrušenia našich tradičných zvykov. Na retro-nostalgickom pozadí ako z Windows 95, znázorňujúcom pompézny horizont postsekulárnej západnej spoločnosti, bujnejú symboly kultúrnej inakosti. V priestore, ktorý tu stojí už od čias stredoveku, nám toto celé má pripomínať, že všetko to, čím sme teraz, sa raz v budúcnosti takisto rozplynie ako dym.

 

Szilvi Német

Botond Keresztesi / Fear in Elysium / detail site specific maľby pre priestor DISPLAY bsc / Banská Štiavnica / do 15.10.2017 / foto: Lukáš Rohárik pre Banská St a nica

 

 

 

More stories by

Szilvi Német