Kristián Németh Šopa Gallery / Košice by

by 21. 9. 2017

Kristián Németh sa už dlhší čas systematicky venuje témam okolo cirkvi a náboženstva, kde cítiť jeho angažovaný postoj vychádzajúci pravdepodobne z osobných negatívnych skúseností. Diela uchopuje v rôznorodých médiách od videa, cez fotografiu až po objekt. Inak tomu nie je ani vo výstave (kurátor Miroslav Kleban) s názvom V mene v Šopa Gallery.

Celú architektúru výstavy tvoria dve rovnomerne ucelené inštalácie rozdelené do samostatných miestností. Prvá miestnosť obsahuje minimalistickú skupinu objektov, konkrétne skupinu bielych ohnutých voskových sviec na podstavcoch rôznej výšky. Autor tieto objekty nazýva Deformácia III. , z čoho čítame jasnú narážku na samotnú deformáciu cirkvi či jej kritiku ako inštitúcie. Svieca tu symbolizuje moment prvého svätého prijímania, kedy údajne završujeme vstup do kresťanského života. V druhej miestnosti môžu diváci ešte silnejšie pocítiť Némethovu hru o paradoxoch a ideologických mechanizmoch cirkvi. Tu sa ústredným dielom stáva mantrické či stroboskopické pulzovanie bieleho svetla na jednej zo stien v miestnosti. Ide o vizuálny prepis modlitby Otčenáš . Zredukovaná forma pozostávajúca len z nepravidelného rytmu a symboliky bielej farby môže pôsobiť vyprázdnene – na efekt, čo je však pravdepodobne ideovým zámerom umelca. Sugestivitu inštalácie podporuje o stenu opretá fotografia v ráme s názvom Deformácia II. , na ktorej vidíme od chrbta kľačať mladého polonahého chlapca. Ten akoby sa buď v tichosti modlil, alebo nehybne martýrsky čakal čelom k bielej mobilnej stene. Dielo napriek statickosti vytvára naratívnosť a núti diváka zamyslieť sa. Zrazu v ňom i Otčenáš ako pomenovanie získava ironizujúcu vrstvu čítania.

Nevinnosť verzus cirkevné škandály so zneužívaním moci na ekonomickú, politickú, či dokonca tu naznačenú sexuálnu dominanciu – Kristián Németh týmito formálne jednoduchými prácami vynikajúco „triafa“ do fungovania cirkvi, ktorej nastavuje zrkadlo a vytvára priestor na sebareflexiu. Nemyslím si, že prvoplánovo dehonestuje, naopak, veľmi citlivo zobrazuje na pohľad krásnou a minimalistickou inštaláciou tú odvrátenú, temná stránku, o ktorej stále mnohí odmietajú hovoriť.

 

Michal Huštaty

Pohľad do výstavy Kristián Németh, V mene. , 2017, foto: Ryon.

More stories by

Michal Huštaty