Kúpele.sk Flatgallery / Bratislava by

by 21. 9. 2017

Bratislavská Flatgallery odprezentovala v rámci letnej sezóny výstavu Kúpele.sk. V sviežej kurátorskej koncepcii Andreja Jaroša sa predstavili fotografi Branislav Bibel, Andrea Kalinová, Peter Kuzmin a Olja Triaška Stefanović, doplnení pohľadnicami z archívu rodiny Markovič. Jaroš témami autenticky žije, dokončuje dizertačnú prácu Kúpeľné objekty na Slovensku z medzivojnového obdobia od českých architektov.

Osviežujúci koktail rozdielnych prístupov v rámci jedného média. Bytová a letná atmosféra umocnila celkový zážitok zo stretnutia s umením. Kalinová a Kuzmin dlhodobo spolupracujú na mapovaní slovenských kúpeľov v rámci projektu Opustená rekreácia, už len ich tvorba by plnohodnotne naplnila niekoľko ďalších bytov. V Jarošovom byte sa podarilo docieliť presne to subtílne a vzrušujúce prepojenie príbuzností a odlišností, ktoré diváka baví objavovať, rozdeľovať a opäť spájať. Do- kumentácie, situácie, vtipné, vážne, krásne, rozbité, minimalistické i „preplácané“ – také sú naše kúpele. Svoje o tom vie aj architekt Martin Zaiček, ktorý výstavu otváral krátkou históriou kúpeľníctva.

Tieto tri osobnosti tvoria základ témy – žijú ju v našom prostredí s občasnými medzinárodnými presahmi s vytrvalosťou a intenzitou. Triaška Stefanović sa odlišuje od ostatných autorov istou väčšou generačnou a akademickou zrelosťou. Jej jediná fotografia na tejto súbornej výstave má silu vážneho obrazu, je čistá, monumentálna, vťahuje do atmosféry. Je akýmsi headlinerom, rovno vo vstupnej hale. Branislav Bibel sa zas v kontraste pohybuje úplne mimo akademickej pôdy, jeho prístup k fotografovaniu mesta je často punkový až cynický. Je však výborným a citlivým rozprávačom banálnych a pominuteľných situácií a pocitov – tých je neúrekom na bratislavských kúpaliskách, ktoré portrétuje ako osobnosť so špecifickou dušou.

Civilná inštalácia pohľadníc je skvelá. Tiež fotografia, tiež kúpeľná. Tiež komunikácia, tiež kúpeľná! Dôsledná site-specific výstava – osobná, a pritom univerzálna, komorná, a pritom monumentálna. Prirodzené, odborne zvládnuté, pripíjam kúpeľnou šálkou!

 

Zuzana Duchová

Pohľad do výstavy Kúpele.sk. Peter Kuzmin, Liečebný dom Krym, Trenčianske Teplice, 2014, foto: Albert Vlk.

More stories by

Zuzana Duchová