Petra Nováková- Ondreičková Nitrianska galéria / Nitra by

by 21. 9. 2017

Počas letných mesiacov sa v priestoroch Nitrianskej galérie usídlila výstava Petry Novákovej-Ondreičkovej (1968), ktorej hlavnou témou boli sídla. Slovenka, ktorá žije a tvorí v Prahe, je absolventka textilného výtvarníctva a zarezonovala ako príslušníčka generácie prichádzajúcej na scénu v 90. rokoch, kedy sa zúčastnila viacerých významných výstavných projektov. Súčasný názov výstavy Morseovka diváka mierne zavádzal, ale iba kým neuvidel (led) svetelné body na rovnomennom obraze s typickými -..-.–.–. Áno, tmavé mesto s rozsvietenými oknami, línia horizontu sídliska pozorovaná z diaľky je kódom, ktorý možno vnímať ako rytmus znakov. Môžeme ich čítať ako odkazujúce na text vnútorných významov, alebo iba ako estetické prvky, ktoré nevyžadujú ďalšie referencie a v ktorých prítomnosti stačí jednoducho spočinúť. Meditatívnosť dielam Petry Novákovej-Ondreičkovej dodávala jednak mnohovýznamová modrá farba, jednak rukodielnosť – vycizelovaná práca s papierom v kresbách nožom, asamblážach a inštaláciách. Hoci jej diela nie sú „ženské“ témou či diskurzom, práve pocit „prenikania“, hĺbky, ktorý sa do nich dostával aj prítomným svetlom, im dodával charakter citlivej ženskosti, trpezlivej ručnej práce, ktorá akosi vie, prečo vzniká. Citlivý prístup umelkyne k téme krajiny ako m(i)esta, kde žije(m), kam sa vracia(m), kam patrí(m), mal potenciál osloviť svojou jednoduchou krásou a „podprahovou“ ženskou nehou. „Diorámy“ site-specific inštalácií z kartonáže upravenej/ zrecyklovanej na makety ľudských sídiel zas vniesli do prostredia galérie, kam výborne zapadli, aj ľahkosť a vtip. Výstava je zatiaľ najväčším výstavným projektom autorky na Slovensku a podľa slov kurátorky Ľudmily Kasaj Poláčkovej vznikla „ako iniciatíva reflektovať autorov/autorky, ktorí aktívne tvoria, avšak z rôznych dôvodov sú mimo centra hlavného záujmu, no ich umelecké kvality patria v kontexte domáceho i stredo- európskeho prostredia k veľmi hodnotným autentickým autorským prejavom“. V prípade Petry Novákovej-Ondreičkovej nemožno s výberom nesúhlasiť.

 

Miroslava K. Valová

Petra Nováková-Ondreičková, Modulárna krajina , 2017, inštalácia, foto: Martin Marenčin.

More stories by

Miroslava K. Valová