Rastislav Podoba Galéria umenia Ernesta Zmetáka / Nové Zámky by

by 21. 9. 2017

Na jednej z posledných prehliadok tvorby Rastislava Podobu sprevádzala výstavu Field Trip (29. 6. – 2. 9. 2017) pozvánka s výrazným motívom, z ktorého by sme na prvý pohľad nerozpoznali autora zreteľne zapísaného na súčasnej maliarskej scéne osobitou poetikou. Tento motív bol však pre naratív výstavy, ku ktorému inšpiroval autora a kurátorku Zuzanu Majlingovú filozof Michal Šedík, emblematický. Na obraze s názvom Pleseň (2017) dominovala postava sediaca za mikroskopom. Názov obrazu odkazoval k činnosti postavy, ktorá sklonená nad mikroskopom sústredene hľadí na predmet svojho zaujatia a výskumu. Kontrast pozadia a postavy ostro vymedzoval Podobove dva autorské princípy – štruktúrovanú, abstrahujúcu plochu a rozostrený, ale čitateľný figurálny motív. Téma pozorovateľa a pozorovania, nie ako epizóda, ale filozofia maľovania, je pre Podobu zásadná a bola u neho nastolená už dávnejšie (cykly Pozorovateľ , ale aj Encyklopédia ; na výstave boli ešte ďalšie obrazy s explicitným motívom pozorovania – Pozorovateľ , 2008, Zväčšenina , 2010). Pod drobnohľad stavia maliar predovšetkým zdanlivo elementárne prírodné motívy alebo motívy z prostredia periférie. Autor ide pod povrch námetu, krajinársky motív povyšuje na maliarsku úvahu na hranici reálneho a abstrakcie. Panuje tu monochromatická paleta, ale nie ponurosť, len tlmenie v civilizačnom prostredí farebného kriku. V autorovej tvorbe sa odrážajú základné sféry stvorenstva, v antickej filozofii a východných učeniach kategorizované do živlov: zem – rastlinstvo, skaly ( Slnečnica , 2015, Lom , 2014); voda – vlny, vodné rastliny (Encyklopédia, 2014); vzduch – atmosférické javy, mraky ( Prostredný vrch , 2016, Severná strana , 2016); oheň – zlatá v obilí ( Agrárny pokoj , 2016). V Podobovom expresívnom a skúmavom geste v ostatnej dobe vnímame posun – po hladkej perióde akoby začala prevládať pastózne štruktúrovaná plocha (škvrnitosť pasty) evokujúca onú pleseň, ktorá sugeruje fyzično námetu, zhmotňuje tvar, nástojčivo vstupuje do pozornosti pozorujúceho – maliara i diváka.

 

Eva Kapsová

Rastislav Podoba, Pozorovateľ , 2008, olej na plárne, 80 × 110 cm, foto: archív autora.

More stories by

Eva Kapsová