Rudolf Samohejl Nevan Contempo / Praha by

by 21. 9. 2017

Výstava absolventa sochařského ateliéru UMPRUM Rudolfa Samohejla v Nevan Contempo reflektovala systém sociální mobility inspirovaný deskovou hrou. Řád betonových šestiúhelníků mohl ale stejně dobře odkazovat k lidstvu, tak jak metaforicky poukazoval na vyspělou sociální strukturu včelstev. Díky Keplerovým matematickým postřehům struk- tury včelího úlu, z nichž mnozí vědci vycházeli až do 20. století, dokáže skupina současných matematiků programovat řady úloh, které se vztahují i k vystavenému šestiúhelníku, aniž by to autor primárně zamýšlel.

Přestože se Samohejl dlouhodobě zabývá tématem deskových her, výstava spíš odpovídala principům nahodilosti a spontánnosti. Po troskách ruin betonu se totiž divák nespoutaný pravidly mohl svobodně procházet, a přitom jako hráč hledat poklady, které se objevovaly na jednotlivých polích hracího plánu. Za nepsaných otázek se sám sebe divák ptal: „Je to fantazijní město, nebo pohřebiště? Poklady, nebo vykopávky? Chodník, nebo hrací políčko? Bohatství, nebo odpad? Minulost, nebo budoucnost?“ Rozhodně dvě strany jedné mince. Materiál, který převládá v celé galerii, má svou symboliku – beton se utopicky vrací ke slavné éře architekta Le Corbusiera a zároveň reflektuje atmosféru knihy My děti ze stanice ZOO . Kdo vyrůstal v podobné betonové šedi, nebude zpočátku nadšeným divákem vystavené situace. Rozpomene se na období, kdy mu bylo rozpálené monochromní prostředí přirozenějším než zelené louky a lesy. V celé výstavě tak cítíme čas vnímaný skrze minulost a budoucnost. Co bylo a co může být. Expozice nás také dostává do onoho přítomného času, a to tím, že reagujeme vesměs na to, po čem se procházíme, co spatřujeme a pro jakou další cestu se rozhodneme.

Samohejl sofistikovaně reflektuje říši lidstva jako živoucí hru. Jejími aktéry jsme my. Jsme to my, kdo určujeme další tah jezdcem. Samohejlův koncept je až perfekcionisticky promyšlený a zdá se, že divák nemá možnost jakéhokoliv úhybného manévru. Vizuální situace je tu svobodným hodnotným zážitkem.

 

Tereza Záchová

Rudolf Samohejl Federace vztahů , 2017 pohled do instalace, Nevan Contempo, Praha 2017, foto: Martin Polák.

More stories by

Tereza Záchová