Rastislav Sedlačík by

by 11. 12. 2017

Rastislav Sedlačík (1980), solídne etablovaný na bratislavskej výtvarnej scéne už od ukončenia štúdia (1998-2004, VŠVU, prof. Csudai), bilancoval svoju doterajšiu maliarsku tvorbu. Urobil to vo Východoslovenskej galérii v Košiciach vo veľkom štýle. Spoluautor výstavy bol grafický dizajnér aj architekt výstavy Marcel Benčík. Text bilancujúci doterajšiu Sedlačíkovu tvorbu a kurátorské zastrešenie zabezpečil Noro Lacko. Overené pracovné súznenie troch odborníkov prinieslo výsledky – originálna koncepčná výstava maliarskej tvorby, sprevádzaná analytickým textom. Sedlačík môže spokojne vykročiť ďalej. Dvojica Sedlačík – Benčík nespolupracovala po prvýkrát. V roku 2015 predstavili verejnosti monografický katalóg tvorby R. Sedlačíka a jej umenovedno-kritické reflexie: Maľba, kresba, objekt, postprodukt 2004- 2015. Obrazový materiál & texty. Činorodá snaha umelca neponechať na náhodu spracovanie a zaarchivovanie svojej tvorby je u nás najlepšou investíciou do jej budúcnosti. Veľkým „bilančným návratom“ bola aj samotná výstava. Sedlačík – Benčík – Lacko stavebne pretvorili zložitý výstavný priestor klasicistickej galérie na neutrálne pozadie bielej kocky. Tým dostala Sedlačíkova špecifická tvorba, ktorá „programovo komentuje možnosti našej vizuálnej skúsenosti s krajinou“ a „objektové konštelácie na periférii“, adekvátny rámec. Autori rozvešali obrazy nielen na steny ale aj v priestore, v podobe trojrozmernej chronologickej línie, ktorá bola „len občasne narušená potrebou doplniť vznikajúce susedstvá o iný vizuálny akcent a rozohrať tak zaujímavejšiu hru detailov a celkov“ (NL). Výstavné podujatie Krajina dneSKa bolo na naše pomery nadštandardné, slovenská odborná ani laická verejnosť mu však nadštandardnú pozornosť nevenovala. Rasťo Sedlačík preto nasadil do hry finálny tromf. Hoci výstava fyzicky skončila v stanovenom čase, jej virtuálnu 3D podobu je možné vidieť naďalej na adrese: https://otvorenydom. sk/3d-prehliadka/rastislav-sedlacik-krajina- dneska/skinned/.

More stories by

Silvia L. Čúzyová