Videokocka 4 by

by 11. 12. 2017

Projekt Videokocka 4 v novozaloženom priestore CCA v koncepcii Antona Čierneho odprezentoval (27. 10. – 24. 11. 2017) štvrté pokračovanie pravidelného formátu výstavy súčasného videoumenia pohľadom štyroch kurátorov v troch samostatných tematických kolekciách (Pavlína Fichta Čierna – Anton Čierny, Katharina Jesberger, Ivan Jurica). Formát pripomína malý subjektívny filmový festival s tematicky zameraným programom, ktorý však na seba nadväzuje a generuje ďalšie „čítania“, nielen lineárne, ale i kontextuálne. Veľkým plusom tejto „mikro-kockatej“ prehliadky bola možnosť vidieť videá medzinárodného umenia, ktoré poukázali nielen na aktuálne spoločenské témy, ale aj na pestrosť prístupov spracovania od grotesky až po animáciu. Výstava bola vizuálne pôsobivá, nestereotypná, vykračujúca z radu videoumenia, ktoré u nás akoby kráčalo iba jedným smerom. Mínusom bola absencia bližšieho predstavenia hosťujúcich kurátorov. Čiernych kolekcia pod názvom Očakávanie, hypotéza, postulát sa venovala videám mladého českého umelca Jana Pfeiffera, súčasťou bola aj jeho nová priestorová inštalácia. K. Jesberger v kolekcii Zvnútra von predstavila S. Ekeho, D. Reyesa a S. Sohrabiovú. Ivan Jurica vybral do tematickej kolekcie Neviditeľné telá – (Umelecká) forma vs. Politická prax videá J. Bridleho, J. Schadena, C. Bilir-Meierovej, P. Mekutatatokushiho a umeleckého zoskupenia Protest Production Collective. V stručnom odlíšení ide v kolekciách o fúziu vedeckého, exaktného vnímania reality; o oslavu tela a telesnosti, až po priamy politický protest a kritiku spoločnosti. „Sucho vedecké“, potom telesné a nakoniec akčné, ale záleží od toho, ako sa na Videokocku pozeráme a čím začneme. K jednotlivým súborom vyšli zaujímavé kurátorské texty objasňujúce prezentovanú tému, bližšie predstavujúce autorov a ich práce a zdôvodnenie ich výberu. Zámerom výstavy nebola iba tradičná prehliadka videoumenia, ale umelecké i kurátorské prístupy sa stali pálčivými príspevkami do diskusie o pozíciách súčasnej spoločnosti, politiky, ekonomiky a umenia.

More stories by

Vladimíra Büngerová