Ukážka z pripravovaného čísla: Damas Gruska – Umenie a technológie (na sklonku) antropocénu.

7. 3. 2018

Témou pripravovaného 47. čísla Flash Artu CS bude umelá inteligencia, antropocén a singularita. Doba, kedy je človek rozhodujúcou silou na Zemi už nastala a v priebehu desiatok rokov nastane doba, kedy sa stroje stanú skoro vo všetkom lepšími, ako sme my.

 

O tom, aký svet nás čaká a o tom, ako nás na tento svet pripravuje umenie, píše Damas Gruska v článku Umenie a technológie (na sklonku) antropocénu.

 

Ukážka z článku

 

Algoritmy strojového učenia nám na jednej strane rozširujú obzory, no na druhej strane nás uzatvárajú do bublín či zón komfortu. Vedia nielen odhadovať „módne“ trendy, ale ich aj samy vedia vytvárať. Ťažko usudzovať, kam sa téma antropocénu posunie v budúcnosti a kým, či bude zaujímavá pre stroje, alebo pre nových evolučných pokračovateľov homo sapiens. A ak tu ostane, uvidíme, čo s ňou urobia nové ľudské poznanie a technické prostriedky, umelá inteligencia zvlášť, a čo nové technológie v službách umenia. Bude to virtuálna realita, ktorá si len hľadá cestu medzi umeleckými prostriedkami (tak ako voľakedy zvukový film či farebná fotografia), nové druhy senzorov či zariadení schopných produkovať doteraz pre človeka nevnímateľné podnety, alebo technológie priamo vytvárajúce a do nášho mozgu transportujúce „abstraktné“ emócie? A ostatne, stále je tu ešte otázka, či nakoniec stroje nebudú v konečnom dôsledku tvoriť „lepšie“ umenie a aj tému antropocénu posúvať tam, kam sa im to bude hodiť. Veď výrazný, ak nie rozhodujúci vplyv komunikačných technológií na umeleckú scénu vidno už teraz.

 

Celý text bude súčasťou jarného vydania Flash Artu, ktoré je plánované na začiatok apríla 2018

 

fotografia Roman Ondak, Štefan Papčo / Global Warming, Event, 2018, foto: Damas Gruska.

 

Find more stories

Home