Cena kritiky za mladou malbu by

by 11. 3. 2018

Na začátku února byla v pražském Paláci Adria udělena v pořadí již jedenáctá Cena kritiky za mladou malbu. Spolu s vernisáží výstavy osmi finalistů tak soutěž, která reflektuje a podporuje tvorbu malířů mladších třiceti let, vstoupila do druhého desetiletí své existence. Vystavující finalisty a laureáta Ceny kritiky vybrala již tradičně odborná porota z více než 60 mladých umělců, kteří do soutěže zaslali svoje portfolio nebo byli nominováni pedagogy vysokých výtvarných škol, teoretiky a etablovanými umělci. Do užšího výběru finalistů se tak dostali Argišt Alaverdyan, Kateřina D. Drahošová, Filip Dvořák, Kristína Gašpieriková, Jakub Choma, Beáta Kuruczová, Kryštof Strejc a Aleš Zapletal. Cena, kterou každoročně uděluje Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků v čele s Vlastou Čihákovou Noshiro, má za úkol „především hledat nové přístupy k malířské tvorbě, její medializaci a vytvářet výstavní příležitosti pro mladé umělce“. V době, kdy má malba jako tradičně plošné médium díky internetem vypěstované schopnosti diváků „myslet obrazy“ možnost znova přežít svůj tolikrát prorokovaný konec, získal cenu finalista, který pro svou tvorbu nachází inspiraci mimo jiné v klasické architektuře. Po vítězích minulých ročníků Tomáši Predkovi či Martinu Lukáčovi se stal dalším laureátem absolvent Ateliéru malby Jiřího Černického a Marka Meduny na pražské UMPRUM Filip Dvořák. Na druhém místě pak skončil Kryštof Strejc (student Ateliéru malby, UMPRUM), kterého na třetím místě následoval Argišt Alaverdyan (absolvent Ateliéru malby IV, AVU). Porota při výběru finalistů přihlížela zejména k jejich tvorbě za poslední dva roky, na výstavě se nicméně objevil jen reprezentativní vzorek aktuální tvorby autorů. V případě Filipa Dvořáka šlo o sérii obrazů-objektů z extrudovaného polystyrénu, materiálu charakteristického pro současné stavitelství, který autor užívá jako nositele prvků barokního tvarosloví.


Filip Dvořák, R, 2016, extrudovaný polystyren, sprej, dřeno, 60 × 125 cm, foto: archiv galerie.

Tato díla měl divák možnost zhlédnout již v květnu minulého roku jako součást výstavy Materiál 307 v pražském centru současného umění DOX. 1 Výstava představila to nejlepší, co za posledních 6 let vzniklo v Ateliéru malby pod vedením Jiřího Černického, který sám experimentální přístup a otevření tradičního média interdisciplinaritě podporuje. Výběr kurátorek výstavy Patrície Fexové a Evy Skopálové se nejen v případě Filipa Dvořáka několikrát protnul s výběrem poroty Ceny kritiků. V DOXu jsme, stejně jako napříč několika lety v Adrii, měli možnost vidět například díla Markéty Jáchimové, Jakuba Chomy, Martina Lukáče, Aleše Zapletala, který tento rok získal Cenu sympatie diváků. Letošní ročník Ceny kritiků za mladou malbu znamenal nepochybně také úspěch nejen pro oceněné umělce, ale také pro Ateliér malby Jiřího Černického, který coby pedagog nově působí v tandemu s kurátorem a kritikem Michalem Novotným. Tématem letošního ročníku Ceny kritiků byla, stejně jako minulý rok, malba a její přesahy. Předpokládalo se, že práce nominovaných umělců nějakým způsobem překročí bezpečné území napnutého plátna, že tito malíři prokáží flexibilitu a otevřenost vůči jiným médiím. Spojení malby s dalším médiem či malbu jako součást větší instalace jsme měli tento rok možnost vidět v případě téměř všech vystavujících umělců. Stejně jako v rámci komplexní tvorby laureáta ceny objevujeme mnoho sdělovacích prostředků, malba však zůstává tím primárním.

Lenore Jurkyová je kurátorka a teoretička.

1 Viz http://flashart-cz.lacolonia.studio/clanek/1378/Material-307-DOX-/-Praha (Barbora-Ropkova)

More stories by

Lenore Jurkyová