Migration of Energies by

by 11. 3. 2018

Výstava má označenie Časť 2 a je pokračovaním výstavy, ktorá sa konala v Gandy Gallery v roku 2006 s podtitulom Clouding Europe a ktorej hlavnou témou bola idea spojenej Európy ohrozená odstredivými silami a pnutím medzi jednotlivými zložkami novozjednoteného kontinentu. S odstupom 12 rokov sa v pokračovaní tohto projektu odráža odklon od otázok týkajúcich sa kultúrnej a sociálnej identity Európy smerom ku globálnym otázkam ekologického dopadu ľudskej činnosti a z nich vyplývajúcich zmien odohrávajúcich sa v spoločnosti. Globálny význam témy podčiarkuje i výber autorov, ktorý na rozdiel od prvého vydania projektu presahuje hranice Európy. Pätnásti vystavujúci autori, generačne i geograficky heterogénni, sú vo svojom prístupe rozdielni i použitými umeleckými technikami a materiálmi. Najstarším dielom je grafika Josepha Beuysa, ktorej umiestnenie priamo oproti vstupu možno vnímať ako poctu vplyvu jeho diela na súčasných environmentálne orientovaných umelcov. Vo viacerých dielach rezonuje vzájomná interakcia a prechody hraníc medzi ľudským a prírodným, najmä v kontexte celosvetového dopadu vplyvu človeka, ako aj snahy o ľudskú racionálnu vládu nad týmito procesmi, ako napríklad v kolážach ukrajinského autora Nikitu Kadana, v ktorých rastlinné prvky, vyslobodené zo sovietskych pestovateľských publikácií, detoxikujú a znovuobývajú priestor opustený ľuďmi vo vojnou zničených územiach. Prírodné procesy, ako i schopnosť sebaobnovy sa objavujú v objekte Ota Hudeca, pracujúceho s motívom kolobehu energie – zotletím a znovuzrodením. V súvislosti s tým možno vnímať domorodé komunity vo videu Deidi von Schwaen ako prepojené s týmito cyklami a ohrozené v kontexte činnosti západného človeka. Ako trvalo udržateľnú alternatívu možno vidieť spojenie moderných a tradičných postupov, ktoré prezentuje indický architekt Bijoy Jain. Migration of Energies otvára mnoho otázok týkajúcich sa politických konfliktov, migrácie a kultúrnych či sociálnych zmien, pričom divákovi ponúka ich čítanie predovšetkým cez prizmu ekologických zmien, ktoré ich uvádzajú do pohybu.

More stories by

Jana Babušiaková