Filip Ruisl – Cestou je spolupráca človeka a umelej inteligencie (ukážka z pripravovaného článku)

Filip Ruisl

Cestou je spolupráca človeka a umelej inteligencie

 

Zuzana Duchová

(ukážka z článku)

 

Training 2038

Nedávno sme mali možnosť vidieť výsledky tímovej práce dvoch absolventov VŠVU (Filip Ruisl a Jonathan Ravasz) „na palube“ festivalu Ars Electronica. Pri prí- ležitosti 10. výročia Kitchen Budapest, inovačného laboratória, ktoré sa zaoberá novinkami v  technológii v umeleckom a industriálnom kontexte, vznikla idea vytvoriť niečo divácky pútavé a  odprezentovať témy, ktorými sa KiBu zaoberá. Rozhodnutie padlo na spojenie VR (virtual reality) a AI (artificial intelligence) v interaktívnej inštalácii, a týmto projektom začať spoločenský dialóg o funkcii AI v našom každodennom živote, v situáciách, keď AI prevezme kontrolu. Cieľom bolo dotknúť sa šedej stránky technológií. Tvorcovia však nechcú povedať, že budúcnosť je nevyhnutne stratená. Poukazujú len na to, že ani ľudia sami, keď dostanú možnosť, nevedia, ako rozhodovať „správne“. Ako riešiť morálne dilemy. Veď nemáme na veci rovnaký meter a neuvedomujeme si to, aj keď tvrdíme opak.

Training 2038 je interaktívny VR experience, v  ktorom sa účastník (user) ocitá v dialógu s AI entitou. Tá sa prostredníctvom série otázok snaží spoznať, ako sa ľudia správajú, na základe čoho a ako vytvárajú rozhodnutia. Entita sa na základe toho snaží vytvoriť istý protokol, sériu zásad, ktorými sa ďalšie inštancie AI budú riadiť v situáciách, keď sa použije v spoločenskom kontexte spolu s ľuďmi, alebo v situáciách, keď AI preberá profesie, ktoré bežne vykonávajú ľudia. Napríklad ak by AI vládla štátom, autonómne viedla vojnu. Alebo aké pravidlá bude mať intímny vzťah medzi človekom a  humanoidným robotom a  iné. Inštalácia má preto podtitul Human data collection for Artificial Intelligence – zbieranie ľudských dát pre umelú inteligenciu. Filip Ruisl mal na starosti user experience design, zvukový dizajn a dohliadal na art direction. Celý proces bol však tímová práca a  každá zmena veľakrát testovaná pred implementáciou.

 

foto: Training 2038, autori: Kitchen Budapest, 2017

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek