Michal Škoda by

by 6. 6. 2018

Tvorba Michala Škody je pro mnohé rozpoznatelná díky zřetelnému gestu, kterým abstrahuje okolní svět, zvláště architekturu, do těch nejredukovanějších tvarů. Škoda v průběhu své kariéry prošel mnoha médii a přístupy, avšak od 90. let minulého století se zaměřuje primárně na architekturu, prostor či konkrétní místa a vztah člověka k nim. To, že je pro něj architektura stěžejním tématem, je zřejmé i z jeho dvacetiletého působení ve funkci kurátora Galerie současného umění a architektury – Domu umění města České Budějovice. Výstava Ticho míst prezentuje Škodovu nejnovější tvorbu a je již jeho druhou samostatnou výstavou v pražské galerii Kvalitář. Heterogenní architektonické prvky galerie a Škodovy minimalistické kresby vytvářejí jemnou souhru stínů, úhlů a strohých tvarů. Série černobílých kreseb jsou doplněny výběrem autorských knih, jež nám přibližují principy jeho tvorby. Nejen to – přibližují nám onu ryze osobní stránku vnímání a prožívání architektury, kterou Škoda posléze přenáší do svých kreseb. Jeho autorské knihy se skládají z fotografií, kreseb a minimálních koláží, vše monochromatické jako jeho kresby. Právě díky kontrastu jednotlivých fotografií a kreseb vidíme, na které konkrétní prvky se autor zaměřuje a se kterými posléze pracuje. Vnáší tak do své tvorby hluboce individuální, až téměř intimní pohled na architekturu, která je většinou nahlížena z všeobecnějšího hlediska. Jsme zvyklí ji interpretovat jako celek skrze kontext, funkce, souhrn prvků, a díky němu lze jednotlivé budovy zařadit do jistého stylu, či naopak poukázat na jejich jedinečnost. Škoda věnuje pozornost obyčejným i méně obyčejným aspektům staveb, vždy však s plnou pozorností, již si architektura kolem nás zaslouží.

More stories by

Natálie Drtinová