Tvář krajiny by

by 6. 6. 2018

V každém dlouhodobém projektu se Galerie Hraničář zaměřuje kromě samotných vystavujících umělců také na osobnost architekta, jímž se tentokrát stal Jan Boháč. Tato galerie není klasická white cube, ale je formována do dvou pater s využitím půdy. Je tím sice jedinečná, ale zároveň i v lecčems omezená. Boháč se rozhodl udělat zásah do prostoru tím, že zrušil všechna zatemněná okna a pustil do prostoru denní světlo. Tak se mu podařilo podpořit i kurátorský koncept myšlení o krajině. Z doprovodného textu je patrné, že jak autoři, kterých je ve výstavním projektu osm, tak i sama kurátorka smýšlí o krajině poeticky, ačkoliv se díla mohou od tohoto přívlastku distancovat. Přestože by kurátorka a její tým rádi odkazovali ke kontextu krajiny ústeckého regionu, ve kterém žijí a který má svá specifika, je výstupem více méně obecné pojetí krajiny. Nerovnoměrné rozvrhnutí v prostoru může být svým způsobem okouzlujícím momentem. Dílo se vám zjeví podobně jako když vyšlapete na kopec a před vámi se otevře krajinná scenérie. Nejsem si však jistá, zdá to byl primární záměr. Některé instalace a díla se vzájemně prostupují, např. dílo Adama Vačkáře spolu s Dianou Winklerovou či Alešem Zapletalem, jiná však jako by chtěla být sólo projektem. Pocit separace můžeme mít např. u díla Anny Ročňové, protože je umístěno do uzavřené místnosti. Zajímavý pokus představuje naopak přesah do jiných oborů, které zde demonstruje geobotanik Jan Albert Šturma. Přesto si myslím, že ponechat natolik velkorysý prostor této muzeální expozici, je více než diskutabilní. Na to, že se jedná o půlroční projekt, působí výstava dojmem nedotaženosti, což ji vrhá do sekundární polohy v rámci erudovaného doprovodného programu, který dokresluje bohatou problematiku daného tématu. Možná právě na toto galerijní tým spoléhá a diváka-konzumenta tak nejen taktně nutí vracet se znovu a znovu do expozice, ale zároveň jej nechává vytvořit si i svůj vlastní ucelený obraz výstavy, která se tak stává živoucím organismem.

More stories by

Tereza Záchová