Algoritmy obrazov by

by 7. 6. 2018

Nadácia Novum a jej podpora pre vizuálnych umelcov má šancu, zvlášť po „Čepanovskej kríze“, stať sa najvýznamnejším tuzemským ocenením. Viackolový výber finalistov za účasti zahraničných posudzovateľov, snaha o ich systematickú a dlhodobejšiu podporu, sprievodné akcie (tematická konferencia, predstavovanie laureátov a finalistov) sú formátom, na ktorom sa dá stavať. I keď je čo zlepšovať, napríklad publicitu aktivít nadácie, ktorá hraničí s utajovanosťou atď. K najlepšiemu v tomto roku patril kurátorský výstavný projekt Ivana Geráta a Mariana Zervana Obrazy algoritmov – algoritmy obrazov / Povaha výskumov v súčasnom umení (tematicky previazaný s konferenciou). Tvorili ho práce štyroch umelcov ocenených v predchádzajúcich (troch) ročníkoch, ktoré sa viac (či menej) dotýkali témy: Jaroslav Varga, Dominik Hlinka, Magda Stanová, Juraj Sukop. Ich umelecké stratégie boli rôzne: Dominik Hlinka využíva pomerne komplikovanú cestu od digitálneho záznamu obrazu, cez konštrukciu 3D digitálneho modelu, jeho projekciu späť do 2D a následné maliarske spracovanie či transformáciu obrazu cez počítačovú tlač a jej maliarske zachytenie. Juraj Sukop priamo programuje, využíva pritom techniky od rigidnými pravidiel regulárnych gramatík (v Chomského hierarchii typu 3) až po techniky genetických algoritmov či iných prvkov náhody. Ich pomocou vytvára buď fyzické 3D objekty, konštrukčné návrhy a pod. Tu vystavuje i zdrojové kódy programov, čo spolu s jeho bombastickou verbálnou prezentáciou pôsobí v prostredí galérie ohurujúco, hoci na matfyze by to bol skôr „folklór“. Práca Magdy Stanovej insitno-parodicky reflektuje „algoritmus“ „umeleckých“ stratégií, čo bolo celkom milé osvieženie, až do okamihu performancie, ktorá spochybnila autorkin odstup od témy a vyznela skôr ako nepodarený výplod galerijnej pedagogiky. Najďalej od témy, hoci krúžil okolo, bol Jaroslav Varga. Spartakiáda nie je len jeho spomienka, ale aj vizualizácia algoritmov komunistickej propagandy. Podobne tlač „detským“ telom mohla viac pracovať s témou výstavy.

More stories by

Damas Gruska