Holographic Entrypoint by

by 7. 6. 2018

Výstava Holographic Entrypoint v galérii Dot pod kurátorskou gesciou Michala Stolárika prezentovala štvoricu autorov Margaréta Petržálová (4. Ateliér Ivana Csudaia), Ľubomíra Sekerášová (Ateliér + – XXI Daniela Fishera), Adam Majerčík (Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby Petra Rónaia) a Oskar Felber (Ateliér súčasného obrazu Adama Szentpéteryho), ktorí sú v súčasnosti študentmi Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Spoločným tematickým menovateľom vybraných prác je lyrizovaná imaginatívnosť prekračujúca žitú realitu smerom k snom, halucináciám či mystike, ktorá je artikulovaná jazykom neoexpresionizmu či bad painting. Selekcia sa zamerala skôr na tradičnú figurálnu maľbu, ktorej experimentovanie však nepresahuje plochu obrazu, prebieha v rámci jej vyjadrovacích prostriedkov. Oproti tomu sa v aktuálnom diskurze okolo maľby zdôrazňujú pojmy ako hybridizácia či mediálna transgresia, ktoré reprezentujú snahy o presiahnutie tradičných rámcov závesného obrazu smerom k objektu, priestoru či textu, pričom kladú dôraz na poetický potenciál materiálov. Dokazuje to aj téma posledných dvoch ročníkov Ceny kritiky za mladú maľbu, ktorá sa projektovala práve na presahy uvedeného média. Na túto tendenciu pružne reagujú mnohé umelecké ateliéry. Medzi nimi je aj Ateliér mal+by Klaudie Kosziby. Potvrdila to aj nedávna výstava Vezme to ruka (kurátori Klaudia Kosziba a Ján Královič). Oslabenie inovatívnosti bolo však na Holographic Entrypoint vyvážené silnou mierou autentickosti. V rámci prezentovaného výberu vyzdvihnem Adama Majerčíka, ktorému sa vďaka použitiu plachty, fixiek a vodových farieb podarilo vytvoriť presvedčivú a na prvý pohľad rozpoznateľnú poetiku. Holographic Entrypoint je príkladom naplnenia cieľov programu galérie Dot, ktoré si stanovila ešte v roku 2015, a to konkrétne prezentáciou autorov najmladšej generácie, ktorí ešte nie sú etablovaní na umeleckej scéne.

More stories by

Erik Vilím