Ilona Németh by

by 7. 6. 2018

Výstava Eastern Sugar Ilony Németh pripravená pre Kunsthalle Bratislava a v spolupráci s touto inštitúciou je pre slovenské prostredie unikátna. Prostredníctvom súčasného umenia ponúka pomerne neznámy príbeh slovenského cukrovarníctva. Na tento príbeh nadväzujú komplexné otázky týkajúce sa poľnohospodárstva, domáceho i medzinárodného obchodu, pozostatkov transformačných procesov vo východnej Európe, no i otázky hodnoty práce. Výstavné priestory boli architektonicky upravené do novej a prekvapivej podoby. Do centrálnej sály diváci vchádzajú bočnými vstupmi a časť priestorov je premenená na klasickú muzeálnu expozíciu. Najväčšiu plochu zaberá interaktívna dielňa, v ktorej je možné vyrobiť podľa návodu cukrovú homoľu. Impresívne veľkoplošné fotografie spustnutých cukrovarov vytvorené v spolupráci s Oljou Triaškou Stefanović sú nainštalované vo forme akéhosi závesného galerijného depozitu. Slovensko bolo historicky spojené s výrobou cukru, boli tu postavené jedny z najdôležitejších cukrovarov v Uhorsku. V 90. rokoch 20. storočia boli štátne podniky sprivatizované a postihli ich komplikované osudy súvisiace s domácou transformáciou, no i vývojom medzinárodného trhu. Ilona Németh sa vo výstave venuje aj mestu Dunajská Streda, s ktorým je previazaný jej život. Podnik Juhocukor v Dunajskej Strede zakúpil zahraničný investor a dostal názov Eastern Sugar, zánik mu priniesli regulácie trhu s cukrom. Výstavu je možné vnímať ako metaforu rozporu medzi snom a realitou vývoja Slovenska po roku 1989. Zároveň však aj ako symbolické vyjadrenie premeny továrenskej výroby a trhu všeobecne. Tieto globálne témy priniesla do výstavy spolukurátorka Krisztina Hunya v dielach medzinárodných autorov: Jeremy Deller, Lonnie van Brummelen & Siebren de Haan, Harun Farocki. Diela tematizujú kapitalizmus, koloniálne dedičstvo či fenomén továrne vo filmovom zobrazení. Kurátorka Nina Vrbanová konštatuje, že súčasné umenie i jeho štátne inštitúcie sú nositeľmi spoločenskej zodpovednosti. Výstava Ilony Németh vyzýva k zamysleniu nad vývojom spoločnosti a je tiež experimentom s novými funkčnými riešeniami.

More stories by

Lenka Kukurová