Dva texty o výstave Stratená forma

18. 6. 2018

V sekcii online pribudli dva články o výstave Juraja Gavulu (1942) a Mateja Gavulu (1972) s názvom Stratená forma

Daniel Grúň v článku  Siahať božstvám na večnosť. Niekoľko poznámok k výstave Stratená forma píše, že "Spoločná skladba sôch Juraja a Mateja Gavulu akoby hľadala za hranicami mužského princípu iné archetypy, ako sú tie známe, overené. "

Kristína Országhová sa v článku sa zase pýta, či Neexistuje žiadna alternatíva? a "Kedy budeme – v prostredí tak zaťaženom kolektívnou traumou minulého režimu – pripravení/é túto traumu prekonať a pozrieť sa za jej horizont?"

Find more stories

Home