100 rokov dizajnu / Slovensko 1918–2018 by

by 9. 9. 2018

Dočkali sme sa prvej expozície histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu! Jej kurátormi sú Maroš Schmidt, Katarína Hubová, Simona Janišová, Ľubomír Longauer, Gabriela Ondrišáková, Adriena Pekárová, Mária Rišková, Zuzana Šidlíková a Anna Ulahelová. Ich úlohou bolo vytvoriť príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku. Rizikom všetkých „prvých“ a priekopníckych počinov je, že sa niečo opomenie a nestihne. Pri širokom zábere sa mohlo: nepodariť zachytiť celé spektrum problematiky, uraziť kolegov s protikladným názorom, uraziť kolegov s podobným názorom… Ale niečo sa podarilo! Ďalšia z radu osviežujúcich a dôležitých (ne)stálych expozícií. Má niekoľko vnútorných členení, kódov, ako k nej pristupovať. Okruhy sú delené tematicky a materiálovo. Delenie zodpovedá stavu výskumu a najlepšie pokrýva široké zameranie zbierok. Koncepcia musela vzniknúť tiež v obmedzených priestorových a časových podmienkach. Rozloha priestoru v podkroví určila kurátorom obmedzenie veľkosti toho, čo sa môže ukázať. Treba skonštatovať, že výsledný objem postačí tak akurát na jednu sústredenú návštevu a zoznámenie sa so svetom nášho najmladšieho múzea. Expozícia má byť v tejto verzii nainštalovaná ešte nasledujúce dva roky, je preto veľmi praktické, že tvorcovia mysleli na všetko. Súčasťou je špeciálne vytvorená webstránka, kde sa dajú údaje dopĺňať. Ďalším zaujímavým inštalačným prvkom je porovnávanie jedného typu produktu z hľadiska času. Napríklad prototypy československých zásuviek s 50-ročným rozdielom, prípadne vývoj zosilňovačov z Tesly Vráble. Výstava má mnohé premostenia od dizajnu na voľné umenie, takou je napríklad miska od Karola Weisslechnera. Vystavené sú aj školské práce popri etablovaných profesionáloch, skrátka celá škála prístupov,ktorá kopíruje obsah zbierok múzea. Nejde len o to, čo sa kedy vyrábalo, ale aj navrhovalo, ako sa premýšľalo…

Traja kurátori predstavujú svoj koncept na výbere troch dôležitých diel zo svojich zbierok: „Výstavu svojím spôsobom začína najstarší objekt, a to poľná vojenská fľaša vyrábaná v rokoch 1913-1918 od výrobcu menom Carl August Scholtz,“ uvádza Maroš Schmidt, ktorý je zároveň vedúcim kurátorom celého ambiciózneho projektu. „Fľaša je vyrobená z hliníka a má špeciálne preliačenia, ktoré sú dizajnérskym prvkom. Najdrahšími vecami, ktorými v múzeu disponujeme, sú jednoznačne prototypy – makety, sadrové odliatky alebo funkčné vzorky v malom počte. Máme známy telefón od sochára Bohumíra Prihela. Je to krásny čiernobiely sadrový prototyp z roku 1974, veľmi vzácny kúsok z dobovej súťaže. Najväčšou kuriozitou je pre mňa prvý taxameter vyvinutý a vyrobený na Slovensku v roku 1991. Ešte donedávna bol hodne používaný.“ „Komunikačný dizajn je delený na šesť častí – typografia, vizuálna identita, knižný dizajn, multimediálny dizajn, presahy s priestorom, architektúrou a výstavníctvom, končíme plagátom. Na každom paneli je špecifický výber. Nešli sme vyslovene chronologicky, ale istú logiku v tomto smere má každý z tematických celkov výstavy, každý panel, vitrína sú vlastnou mikrovýstavou,“ hovorí Gabriela Ondrišáková. „V rámci módy máme často problém s presným datovaním. Medzi najstaršie predmety patrí určite kabelka s označením Made in Czechoslovakia. Bola vyrábaná pre americkú značku Fifth Avenue, ktorá dodnes existuje. Kabelku môžeme datovať do 30. rokov,“ rozpráva Zuzana Šidlíková. „Ďalej máme unikátne svadobné šaty z bratislavského salónu Karacsóny, realizované na zákazku v 40. rokoch, alebo textílie značky Tatraland, klasická metráž z ľanu a bavlny. Pokúšame sa prezentovať aj procesy tvorby, bývalé závody, zmeny po roku 1989. Textilný priemysel sa úplne pretransformoval. Našou úlohou je aj pátrať po bývalých slovenských firmách aj zbierať existujúce produkty. Za 100 rokov sa tiež zmenila filozofia textilnej produkcie. Dnes sa obliekame takmer výlučne z konfekcie, zatiaľ čo v roku 1918 sa šilo doma, alebo na drobné zákazky v krajčírstvach.“ Otvorené, prvých sto rokov Slovenského múzea dizajnu má ďalší medzníkový bod. O význame dizajnu v našej kultúre a umení budú počas nasledujúcich dvoch rokov informovať a vzdelávať aj početné sprievodné podujatia. Treba vidieť!

Zuzana Duchová je kurátorka a hýbateľka.

More stories by

Zuzana Duchová