Adéla Součková by

by 9. 9. 2018

Adéla Součková připravila ve spolupráci s kurátorkou Evou Skopalovou výstavu nazvanou Počasí času. Název je inspirován latinským označením tempestas, které je společným výrazem pro čas i počasí; také anglický ekvivalent slova počasí dříve sloužil rovněž pro označení větru či bouře. Součková se touto mnohoznačností inspirovala a v rámci výstavy pracovala s prolínáním různých významových rovin – počasí, času, ale i s emocemi, racionálním přístupem, mytologií. Výstava samotná se skládala ze dvou navzájem konotujících celků. Video stylizované na první pohled jako klasická předpověď počasí uchopilo vstupní prostor galerie. Příznačný neosobní projev anglického moderátora tu zastíral fakt, že nejde o klasickou předpověď počasí, ale v jeho monologu se údaje o počasí střídají s předpovědí emočních nálad. Moderátorova předpověď „počasí“ na několik následujících dnů tematizuje také západní lineární vnímání času, který nám plyne mezi prsty, aniž bychom si udržovali povědomí o jeho kontinuitě. Charakter „pořadu“ narušují kreslené piktogramy, používané starými civilizacemi pro vyznačení cyklických časových pásem, které jsou naopak na povědomí ovnitřní kontinuity založeny. Na tuto část navazuje instalačně koncipovaná místnost, v níž jsou důležitým momentem dvě váhy, navozující etický imperativ „zvaž se, své činy a myšlenky“. Odlišný princip měření opět evokuje diametrální odlišnost, která tkví v citlivém vyvažování vztahů na straně jedné a prudkém vychýlení v případě druhém. Prostor potom definují rozmístěné látky s modrými figurativními fragmenty. V některých případech jsou nasvícené umělým světlem, jindy prosvícené světlem denním, což opět odráží dualitu technické sterilnosti a duchovního světa, umožňujícího odlišnou cestu poznání. Ve svém celku i jednotlivostech výstava konfrontuje dva rozdílné principy vnímání a přístupů. Součková svět trpělivého poznání a zkušeností nabytých v průběhu generací konfrontuje s pohledem založeným na technologickém přístupu postrádajícím vnitřní reflexi, čímž definuje náš nesoulad s přírodními cykly, podílející se na soudobé ekologické a emocionální krizi.

More stories by

Barbora Ropková