Jiří Matějů by

by 9. 9. 2018

Výstava Invisible Presence představuje nová díla Jiřího Matějů. Autor od počátku své tvorby vystupuje v lokálním uměleckém kontextu jako solitérní postava, a to z hlediska vlastního přístupu k médiu malířství i specifické tematiky. Dlouhodobě se vztahuje k fenoménu světla, zabývá se jeho fyzikální i duchovní kvalitou. Zachycuje jej prostřednictvím barvy, jejíž příznačné „zářivosti“ dosahuje vlastním vyráběním barev a technologickými postupy zdokonalenými restaurátorskou zkušeností. Pro autora je vedle barvy symptomatická i práce s linií, která mnohdy v četných vrstvách založených na složitých matematických konstrukcích protíná obrazy v nekonečných úběžnících. V roce 2015 se začal Matějů paralelně věnovat technice ne nepodobné muchláži, kdy plátno záměrně dekonstruuje – „mačká“ a znovu napíná na rám. Na úkor práce s geometrií a linií zde převládají velké plochy se stopami po fyzickém zásahu. Tyto práce jsou výsledkem usilovného snažení o formální zjednodušení, eliminaci všech existujících překážek mezi divákem a obrazem/ideou, jakou může představovat zmiňovaná geometrie. Předlohou k těmto pracím jsou studie asymetrické symetrie, jak se nám ukazuje například na vodní hladině v podobě mnoha malých vlnek. Matějů tyto dva přístupy poprvé společně představil na výstavě Utopie v Hauch Gallery v roce 2015. Samostatná výstava v Královském letohrádku je první větší prezentací autora od té doby a ukazuje, že oba principy jsou pro něj stále aktuální. Výstava Invisible Presence je rozdělena do několika částí. V přízemí se objevuje Událost Člověka a Událost Země odkazující spolu s názvy jednotlivých děl (kreseb, obrazů a objektů) na staré biblické příběhy, podobně jako velkolepá instalace 144 kreseb Pět knih Mojžíšových. Do prvního patra nás uvádí projekce autorského textu a videoprojekce 72 slov, jako je například Soucit, Spravedlnost, Naděje nebo Smíření v několika jazycích. První patro Invisible Presence představuje obrazy vytvořené výše popsaným fyzickým zásahem a site-specific instalace reagující na historické pozadí královské stavby.

More stories by

Monika Čejková