Karolína Juříková by

by 9. 9. 2018

Kdybych měla tvorbu oděvní designérky Karolíny Juříkové charakterizovat jednou větou, řekla bych, že se Karolína v rámci své práce zabývá spíše než výhradně oděvem módou. Pro většinu můžou mít tyto dva pojmy synonymický význam, jedno je však součástí toho druhého. V rámci rozhovoru Karolína často nezapomene připomenout, že pro charakteristiku její tvorby mnohem radši používá anglický termín „fashion“, který podle ní lépe vystihuje široký záběr tohoto fenoménu. Oděvy z kolekcí této absolventky Ateliéru designu oděvu a obuvi na UMPRUM se vyznačují promyšlenou střihovou konstrukcí, pečlivým výběrem barev, důrazem na užitý materiál, ale také určitou tendencí redefinovat a překračovat vnímání pojmu oděv. Snad i proto v rámci studia absolvovala stáž na vídeňské Universität für angewandte Kunst, tehdy pod vedením německého návrháře Bernharda Willhelma, jehož tvorba osciluje na pomezí oděvního designu, instalace nebo videoartu. Silný konceptuální základ a také přesah do jiného oboru charakterizovaly také Karolíninu diplomovou kolekci. Již v průběhu studia se několik let zabývala experimenty s téměř zapomenutou textilní technologií art protis. Tento jedinečný způsob tvorby netkaných textilií, užívaný zejména pro výrobu tapisérií, byl vyvinut v šedesátých letech v Brně. Expresivní efekt art protis, který ve své tvorbě využívali například Antonín Kybal, Zdeněk Seydl nebo kostýmní výtvarnice Inez Tuschnerová, vzniká kombinací vrstev česaného rouna, které se následně prošijí řadou pravidelných stehů. Karolína se inspirovala obrovským estetickým potenciálem tohoto tradičního výrobního postupu, který spíše než metráž připomíná dílo výtvarného umění.

Karolína Juříková, 2015, foto: Ondřej Báchor.

V kombinaci se současným přístupem k tvorbě oděvů pak art protis vytáhla z archivů zpátky do života. Nespornou výhodou této metody, kterou designérka při práci s ní taktéž akcentuje, je její ekologický potenciál. Umožňuje totiž znova využívat i menší zbytky materiálů, ze kterými lze dále touto cestou experimentovat. Kromě hledání a znovunalézání alternativních výrobních postupů redefinuje svou praxí notoricky známý kánon oděvního designéra produkujícího každou sezónu oděvní kolekce. V současné době kromě práce pod vlastní značkou působí společně s Monikou Krobovou a Kristýnou Novákovou v kolektivu Overall Office. Ze spolupráce tří designérek nevznikají velké kolekce, ale jednotlivé produkty. Důraz je přitom kladen především na unikátní střihy ve tvaru spirály, která je zároveň jejich logem. @overall_office je sbírkou všech spirál nalezených na internetu a vtipnou paralelou s aktuálním trendem logomania, rezonujícím v rámci módního průmyslu. Tato alternativní forma prezentace značky byla také jedním z leitmotivů srpnové výstavy v Galerii A. M. 180, kde kurátorka Nik Timková uvedla výstavu Overall Office v rámci série Cut Club. V galerijním prostředí se Karolína Juříková představila již letos v březnu projektem April Showers Bring May Flowers, který vytvořila společně s Jakubem Jansou pro GAMU. Výstava je součástí Jansova dlouhodobého cyklu Club of Opportunities. Podle Karolíny poskytuje výtvarné umění „větší prostor pro rozvíjení příběhu, vyprávění a komentování. Oděv je jako médium v tomto směru mnohem více limitující: tělem, materiálem nebo střihem“. K samotné módě se Karolína vyjadřuje jako jedna z přispěivatelů také v rámci blogu fashion & _____, který tento fenomén zkoumá z různých perspektiv. Móda je minoritní, či majoritní součástí života každého jedince a každý ji reflektuje způsobem sobě vlastním. Jak již napovídá název, témata fashion & _____ se pravidelně mění stejně jako způsob, kterým ke svým followerům promlouvá. V minulosti to byly například nesmrtelnost, světlo, randění nebo národ, ať už v podobě teoretických textů, oděvů, fotografických studií, nebo videí. Svou dosavadní práci s tradičními technikami a recyklovanými a udržitelnými materiály v konceptuálním spojení s módou také jakožto sociálně-kritickým fenoménem plánuje Karolína dále rozvíjet v rámci své dizertační práce. Od září začne totiž působit na půdě Vysoké školy uměleckoprůmyslové jako posluchačka doktorandského studia pod vedením prof. Liběny Rochové.

Lenore Jurkyová je kurátorka a teoretička, studuje na Katedře teorie a dějin umění UMPRUM.

Jakub Jansa, Karolína Juříková, April Showers Bring May Flowers, výstava v Galerii Galerii AMU, Praha, 2018, foto: Tomáš Souček.
More stories by

Lenore Jurkyová