Konštruktívna lyrika by

by 9. 9. 2018

Konštruktívna lyrika je prepracovanou reprízou rovnomennej výstavy pripravenej pre Galériu mesta Plzeň minulý rok. V Galérii Medium sa však tento projekt predstavil v koncentrovanejšej podobe, doplnený okrem slovenských umelcov o niekoľko výtvarníkov z českej scény. Diskurz sa tak rozšíril na celé bývalé Československo. Prehliadka sa zamerala na mladšiu a strednú generáciu autorov. Ako kľúčové princípy výberu zvolila prítomnosť konceptu, formy a citu. Hoci len ťažko možno súhlasiť s rečníckou otázkou, položenou v kurátorskom texte, ktorá divákovi predstavuje súčasnú vizuálnu umeleckú produkciu ako polarizovanú v dvoch extrémoch, v ktorých „prevláda strohý postkonceptualizmus či plytký estetizmus“, samotná myšlienka spojenia formálnych, konštruktivistických prvkov (apriori spätých s materiálnosťou) s nemateriálnosťou lyrického a senzitívneho obsahu diel je zaujímavým pohľadom na časť súčasnej umeleckej tvorby, ktorá sa neuberá angažovaným či spoločensko-kritickým smerom. Hoci ide o minuloročný projekt, viaceré diela vznikli v tomto roku priamo pre túto výstavu. Napr. site-specific dielo Františka Demetera, ktoré vypĺňa prakticky celú plochu podlahy. Zložené je zo sadrokartónových profilov: súčasne tvorí geometrický priestorový raster a je aj interaktívnym prvkom, keďže divák musí po ňom chtiac-nechtiac kráčať a aj prispôsobiť mu svoju chôdzu. Dôkladnejšie upevnenie líšt by mu však prospelo. V ostatných dielach sa taktiež objavili stavebné či konštrukčné prvky, či už ide o stredovekom inšpirované sochy Anny Hulačovej z cementu a betónu, alebo materiálovo strohé diela Jaroslava Kyšu, ktorým však nechýba vtip a nenápadné pohrávanie sa s fyzikálnymi zákonmi. Maľby Rastislava Podhorského sa vo výbere ocitli pre použité „nemaliarske“ materiály v maľbe. Dielo Viktora Kopacsa, Slováka s maďarskými koreňmi žijúceho v Čechách, zas pomocou otočných bubnov skúma život na priesečníku rôznych národných identít, aktuálnych v kontexte spoločnej československej prehliadky v meste na priesečníku rôznych historických kultúr.

More stories by

Jana Babušiaková