Ján Triaška by

by 12. 3. 2019

Štúdie rúk od Jána Triašku sa objavili koncom januára v jemne obmenenej forme vo verejnom priestore pražskej galérie Artwall pod názvom Live Long and Prosper. Sériu veľkoformátových site-specific malieb bolo možné prvýkrát vidieť v Stredoslovenskej galérii na výstave Štúdia rúk (2017) pod kurátorským vedením Michala Stolárika. Téma spoločensko-politickej sféry je v Triaškovom výtvarnom programe dlhodobo prítomná. Aplikuje pri nich diferenciu formálneho jazyka, protikladných princípov vychádzajúcich zo štúdií rúk podľa klasických majstrov, ktoré prekrýva súčasnejšou vizuálnou formou animovanej ruky s odkazom na popkultúrne odvetvie, pričom vedome pracuje s vizualitou grafického dizajnu.

Vo svojich dielach využíva tento protipól nielen po formálnej, ale aj ideovej stránke. Práca so zobrazovaním gesta nahrádza slová a vytvára samostatnú individuálnu výpoveď autora, čím využíva svoje hravé schopnosti na reflektovanie reality. Digitálne printy v galérii Artwall boli pod vplyvom aktuálnej politickej scény na Slovensku pozmenené. V prípade nacistického gesta sa objavuje ako protiklad gesto súhlasu, čím autor jasne ironizuje a zdôrazňuje paradox extrémistickej strany v parlamente. Pravdepodobne paradoxná až bizarná situácia na slovenskej politickej scéne sama dotvárala využité prvky v diele. V ďalších printoch ilustruje „kontraemóciu“ na základe kresťanskej a budhistickej ikonografie, alebo z oblasti sociálnej politiky stavia do kontrastu žobrajúce ruky s gestom figy borovej. Kľúčovým aspektom výstavy je podľa slov umelca „pnutie medzi jednotlivými skupinami v spoločnosti“, ktoré sa mu umne podarilo znázorniť remixom gest.

Projekt reflektujúci spoločenské problémy reaguje v súčasnosti aj na aktuálnu problematiku svojou participáciou na celosvetovom študentskom štrajku za budúcnosť klímy. Kurátorky Lenka Kukurová a Zuzana Štefková sa spolu s autorom a pražskou galériou Artwall zapojili do Fridays for Future (15. 3. 2019) pridaním polepu cez diela s nápisom „stávka za klima“.

More stories by

Nina Vidovencová