Polygon Creative Empire by

by 12. 3. 2019

Priestor Kunthalle Lab sa po vizuálnej stránke na prvý pohľad pod vplyvom transdisciplinárneho umeleckého zoskupenia Polygon Creative Empire (V. Bogyó, O. Bajusz, Á. Patakfalvi-Czirják a K. Lendeczki) premieňa na architektonické štúdio. Koncept výstavného projektu ideovo vychádza z prominentnej polohy veľkých miest troch krajín (Bratislava, Viedeň, Györ), ktorých geografické situovanie vytvára pomyselný trojuholník. Principiálne podobný projekt bol už z tohto hľadiska, ale s väčším dôrazom na Bratislavu, prezentovaný v Kunsthalle Lab v roku 2015 – Psychogeografická križovatka (kurátorka B. G. Gardner).

Investičný projekt Sissi Quartier pod bohatým kurátorským zastrešením je zo strany KHB mierne nekonzistentne odprezentovaný. Ako kurátorky projektu uvádza J. Angel, Ch. Erharter, D. Hegyi, M. Geboltsberger a H. Wihrheim, ale v konečnom dôsledku je k dispozícii kurátorský text od Barbory Komárovej, ktorá sa viac nikde nespomína. A práve jej meno dostane návštevník v prípade stretu s mediátorom ako odpoveď na otázku: „Kto je kurátorom/kurátorkou?“

Okrem formálneho chaosu s informáciou o kurátorkách predstavujú koncepčne ucelený projekt nadväzujúci na Stopover – Ways of Temporary Exchange, ktorý sa konal v roku 2017 v rámci MuseumQuartier vo Viedni. Názov výstavy preberá po predchádzajúcom koncepte prívlastok Quartier ako symbol viedenskej centralizácie kultúrnych inštitúcií, ktorý je doplnený o v súčasnosti spopularizované meno uhorskej kráľovnej Alžbety Bavorskej – Sissi. Fiktívny developerský projekt odkazuje na súčasný trend vybudovávania nových oblastí, ktorý je momentálne pre Bratislavu signifikantným prvkom. Od bežných projektov investorov sa však odlišuje svojím zameraním na inú cieľovú skupinu, keď pracuje s rafinovanosťou a inteligentným využitím troch rôznorodých sociálno-kultúrnych systémov, ktoré zapája do svojej infraštruktúry. Prekračovaním hraníc sa otvárajú kreatívne možnosti výberu najvýhodnejšieho urbanizačného fragmentu zo širokého spektra dostupných možností z oblasti komercie.

More stories by

Nina Vidovencová