The Hills Have Eyes by

by 12. 3. 2019

Skupinová výstava prezentovaná vo výstavnom priestore HotDock je súčasťou výmenného projektu PING PONG, ktorý združuje tzv. „artist-run“ galérie v Prahe, Bratislave, Budapešti a Štetíne. Projekt na rozvoj spolupráce na poli vizuálneho umenia v rámci nezávislých výstavných priestorov krajín V4 priniesol do bratislavskej galérie HotDock projekt z pražskej galérie A.M.180. Kurátorské duo výstavy The Hills Have Eyes, výtvarníci Jakub Hošek a Nik Timková v petržalskom priestore predstavujú najmladšiu generáciu výtvarníkov – 13 absolventov a študentov rôznych odborov pražských vysokých škôl AVU a UMPRUM. Akokoľvek technicky rozličná je ich tvorba, vytvorila súznejúci celok, ktorý však pripomína viac ťaživý pocit ako racionálne formulovateľnú tézu.

Deštruované plachty bannerov vo výklade a vstup cez krúžkový „obrnený“ portál napovedia, že vstupujeme do sveta, v ktorom neplatia staré pravidlá; v ktorom ekonomika už nie je univerzálnym riešením problémov, ale jej pôvodcom, a v ktorom technológie už neslúžia človeku, ale získavajú autonómny status. Dystopická je i realita prázdnoty virtuálneho priestoru a efemérneho záznamu pohybu v digitálnom priestore, s ktorou v kresbe pracuje Tomáš Bryscejn. Intimita mäkkých textilných objektov Valentýny Janů môže na prvý pohľad pôsobiť upokojujúco, aj ona je však pascou a bludiskom, v ktorom sa nakoniec stratíme. Podobne funguje aj interakcia s obrazom Antonie Stanovej, ktorý z diaľky pripomína dekoratívnu tapetu – do momentu, kým sa nezamotáme do mozaiky znepokojujúcich kresebných výjavov.

Výstava je síce verejnosti otvorená fyzicky, obsahovo však už menej. Je výzvou aj pre poučeného diváka, ktorý je konfrontovaný s množstvom popkultúrnych a intelektuálnych odkazov. Hoci nemožno hovoriť o absencii sprievodného textu, jeho funkcia je skôr atmosférická ako informatívna. V konečnom dôsledku tak necháva diváka tápať a v množine možných interpretácií neprejavuje veľký záujem hodiť mu záchranné lano.

More stories by

Jana Babušiaková