Biela kocka by

by 15. 6. 2019

V treťom ročníku Bielej kocky, Ceny Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2018, sa o toto už etablované ocenenie uchádzalo tento rok až 59 projektov v piatich kategóriách. Porota skonštatovala nárast nielen počtu, ale aj kvality nominácií. Tento rok cenu – sklenú kocku od Patrika Illa, spolu s predplatným časopisov Flash Artu Czech and Slovak Edition a Profil, získala v kategórii Edičný projekt Jana Geržová za publikáciu Pamäť miesta. Synagóga – Centrum súčasného umenia 1995 – 2000, ktorá zachytáva výraznú sériu výstav zastávajúcich významné miesto v nedávnych dejinách slovenského umenia. Porota sa zhodla na najvýraznejšom Kurátorskom projekte – výstave kurátorky Miry Keratovej Michal Moravčík United We Stand, realizovaný v Stredoslovenskej galérii (výstava pozostávala z dvoch častí – United We Stand v Stredoslovenskej galérii a Divided We Fall v Novej synagóge v Žiline). K kategórii Edukačný projekt boli ocenení Mediátori umenia KHB na výstave Ilony Németh: Eastern Sugar, realizovaný v Kunsthalle Bratislava pod vedením Daniely Čarnej a Lucie Kotvanovej. Koncept mediátorov, sprostredkovávateľov umenia v Kunsthalle Bratislava je veľmi prínosný najmä vďaka ich aktívnemu prístupu ku komunikácii s rôznymi typmi návštevníkov výstav, inšpirovali sa ním aj iné slovenské galérie. Mira Keratová bola ocenená i v kategórii Iný odborný projekt. Cenu získala jej Hydrozoa, Stála expozícia Stana Filka v Stredoslovenskej galérii. Dostala ju za mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu galérie. V kategórii určenej pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia, pod názvom Nezávislý projekt porota ocenila Dalibora Baču a Ivanu Rumanovú s ich projektom Dalibor Bača: Definitívne nedokončené (+intervencie a texty) realizovaný v Novej synagóge v Žiline. Porota v zložení Zuzana Labudová, Hana Hudcovičová Lukšů, Peter Megyeši, Miloslava Borošová Michalcová, Svätopluk Mikyta, Jana Németh a Lýdia Pribišová rozhodovala o ocenených projektoch poslednýkrát, budúci rok bude víťazné projekty vyberať nová porota.

More stories by

Katarína Hládeková