Katarína Balúnová by

by 15. 6. 2019

T3 – kultúrny prostriedok je alternatívny výstavný priestor vyradeného vozňa električky typu T3 nachádzajúci sa na svojráznom tranzitnom uzle Bratislavy – na Trnavskom mýte. T3 ako prvú prezentáciu v roku 2019 prináša výstavu košickej výtvarníčky Kataríny Balúnovej, ktorá je súčasťou väčšieho kurátorského projektu Jany Babušiakovej s názvom Prúdenie. Katarína Balúnová (*1982) v rámci výstavy Periféria – centrum v priestore električkového vozňa reaguje špecificky na jeho umiestnenie a funkciu dopravného prostriedku. Ponúka v ňom pohľady do centra a periférie vo viacerých kontextoch. Farebné fotografie umiestnené v oknách vozňa sú výrezmi a momentkami mestských pohľadov z električky idúcej perifériou košického sídliska do centra mesta. Divák sa prostredníctvom intervencie (komunikujúcej cez okná zvnútra smerom von) pozerá na pohľady, ktoré by videl, keby bol pasažierom električky prechádzajúcej košickým sídliskom. Sú to pohľady na sídlisko postavené približne v dobe, v akej bola vyrobená aj električka, kde sa výstava koná. Periféria – centrum spája minulosť s prítomnosťou, perifériu s centrom, a zároveň odkazuje na pohyb obyvateľov z východu na západ. Fotografie zachytávajú pohyb a moment časovosti, ukrývajúci sa v pohybe obyvateľov v rámci mestského priestoru, ako aj zmeny charakteru tohto prostredia v priebehu posledných dekád. Nekonečné zástavby „panelákov“ z obdobia socializmu tvoria tradičné kulisy periférií i okrajov centier mnohých slovenských miest, ktoré momentálne prechádzajú prestavbami so zmenou farebnosti fasád v súvislosti so zatepľovaním. Pôvodnú šedivosť sídlisk mestského priestoru tak strieda explózia farieb bez hlbších súvislostí a priestorovej koncepcie. Pastelová farebnosť fotografií autorky odkazuje na túto premenu a zároveň na piktogram zmrzliny ako jeden zo zákazov vstupu do električky, ktorý tu dnes už neplatí. Výstava aj samotný priestor T3 je zaujímavým projektom, ktorý má ambíciu narúšať anonymitu mestského priestoru, spájať umenie s exteriérom, perifériu s centrom a jej náhodnými okoloidúcimi.

More stories by

Marianna Brinzová