You’re Broken, When Your Heart’s Not Open by

by 15. 6. 2019

Druhý ročník soutěže pro studenty a absolventy Akademie výtvarných umění v Praze vypisovaný německou nadací Leinemann-Stiftung für Bildung und Kunst se představil v berlínském Českém centru. Přes nespecifikované téma soutěže, která je výsledkem několikaleté spolupráce AVU s touto nadací a na níž žadatelé hlásí své práce sami, se kurátor Václav Janoščík pokusil o to, aby přehlídka získala formu ucelené výstavy. Našel zde jedno vodítko, které reflektuje problémy současné generace, ale také odráží globalizovanou celosvětovou krizi. Na výstavě jsme se proto mohli setkat s různými médii – s objekty, instalací, malbou či novými médii exponovanými skrze počítačovou hru a video. 17 autorů (Argišt Alaverdyan, Andrea Baštýřová, Radka Bodzevič Doubravová, Martin Böhm, Eva Fajčíková, Matouš Háša, Filip Hauer, Michal Janiga, Artur Magrot, Phillip Kolychev, Eliška Konečná, Jan Kostohryz, Jiří Pitrmuc, Marek Šefrna, Filip Švehla) doplnili dva němečtí umělci Andreas Greiner a Julius von Bismarck. Přes komplikovaný výstavní prostor a poněkud nelehký úkol scelit soutěž do jednotné formy výstavy dodává projektu řád a jasný obrys především dobře zpracovaný doprovodný katalog. Některá díla i v něm promlouvají skrze svoji estetickou hru (Filip Švehla), jiná se však vyznačují konceptem založeným na otázce, jak se vymezit vůči světu, což představují např. práce Artura Magrota či Filipa Hauera ovlivněné vědou a technologií. Z celku vyznívá, že autoři řeší spotřební kulturu, krizi kapitalismu, společnost jako humanitu nebo sobě vlastní boj s realitou. Mohlo by se i zdát, že výstava ukázala určitý estetický kód, který vypovídá o vedení studentů na AVU samotné. Co je však ještě patrnější, že nikdo z vystavujících (resp. účastníků soutěže) není primárně angažovaný – nedá se však ani říct, že by zastoupená témata plynula po povrchu, spíš se jedná o určitý intimní boj jednotlivců, a tak jen můžeme doufat, že hledání otázek, jak řadě problémů čelit, se později zradikalizuje.

More stories by

Tereza Záchová