Krištáľová reťaz

Asi každý ostane prekvapený Krištáľovou reťazou. Náhodný „turistický“ návštevník je naladený skôr na históriu alebo aspoň rozmáhajúci sa štiavnický gýč. Ešte viac tí ostatní. Galéria Jozefa Kollára dlhé roky pôsobila dojmom ospalej provinčnej inštitúcie. Dôsledok konzervatívneho vedenia i nedostatku peňazí. …

Lokálna VII

V lete bola v banskobystrickej galérii A7rooms Gallery otvorená výstava troch absolventiek Akadémie umení v Banskej Bystrici s názvom Lokálna VII. Kornélia Mucsková tu predstavila intímne fotografie seba samej ako slobodnej matky. Veľmi osobné autoportréty inštalované na plyšových hračkách a …

Jan Gašparovič, Matej Gavula 

Prichádza vo vlnách. Zvuk a vibrácia, nesúca sa priestorom, uvádzajúca do pohybu žiarivky v miestnosti. Nápor a uvoľnenie tohto rytmu prináša striedavo pocit ohrozenia a úľavy. Otrasy zapĺňajú galerijný priestor neviditeľnou energiou, ktorá však má hmatateľné dopady. Výstavu Jána Gašparoviča …

Ming Wong

Šiesty Pasoliniho film Teoréma (zato prvý, v ktorom významne pracoval s profesionálnymi hercami, navyše slávnymi) vzbudil od začiatku rôznorodé reakcie. Ohradila sa Cirkev a náboženská pravica, a nie len kvôli sexuálnym scénam (na našu dobu pomerne nevinným). Našlo sa množstvo, …

Sousedé v knize

Muzeum umění Olomouc je institucí nejen výstavní, ale také sbírkotvornou. Mezi artefakty nejrůznějších uměleckých druhů tvořící jednotlivé sbírky patří i velké množství knih, jež kromě lite-rárního obsahu nesou i signifikantní (typo)grafickou a výtvarnou formu. Čas od času se tak ve …

Jiři Skála

Jiří Skála se ve své umělecko-výzkumné práci dlouhodobě zabývá změnami výrobních prostředků v době po-industriální společnosti. Kniha Litanie prekariátu je pečlivě vypracovanou autorskou publikací, jejíž symbolická hodnota přesahuje individualizující autorské gesto a svojí metodologií se přibližuje něčemu, co můžeme dnes …

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek