Argišt Alaverdyan by

by 5. 9. 2019

Do konce srpna byla v pražských Holešovicích k vidění samostatná výstava obrazů Argišta Alaverdyana, jejímž tématem bylo vytváření a přijímání nových identit. Původní inspirace vzešla z fenoménu RPG (role-playing games), ve kterých hráči mají možnost budovat identitu postav. Tento proces však Alaverdyan vnímá i v běžném společenském životě. Na obrazech se tak objevují charakteristické prvky, které divák může znát především ze světa fantasy a dalších fiktivních světů, ale například i červené společenské šaty, jež v běžném prostředí symbolizují ženskost a smyslnost. Podstatným momentem v cyklu vystavených děl je právě zobrazení konkrétních znaků. Tím se autor odklání od své předchozí tvorby, v níž sice také zohledňoval technologické a komunikační systémy, ale forma byla čistě abstraktní.

Do klasického média malby se tedy částečně promítá vliv digitálního prostředí, což je poměrně běžný jev (tomuto tématu se věnovala např. skupinová výstava VDIFF v Domě umění města Brna). Virtuální svět je ve výstavených dílech umocněn surreálnou, v některých momentech dokonce surrealistickou, formou – např. již zmíněným zobrazením oděvu s absencí postavy nebo průhledy do krajin či jiných světů. To ovšem Alaverdyan předkládá ve stylizované, až abstraktní rovině. Také v užití barev je poměrně úsporný a díla tak staví do opozice k herní estetice, která mnohdy vyniká kýčovitostí a nevkusem v podobě hýřících barev a efektů. Abstrahováním, volbou barev i zobrazených obsahů tak autor podle vlastních slov vytváří prostředí určitého bezčasí, ale v obrazovém kódu se snaží zachovat herní logiku. V letním období byla Argištova práce prezentována také na Mezinárodním trienále mladého umění SKÚTER IV v trnavské galerii Jána Koniarka, na výstavě Možnosti dialogu v rámci Young Scene Challenge a až do října jsou jeho obrazy k vidění také na výstavě Orient 2 v bratislavské Kunsthalle.

More stories by

Barbora Hájková