Barbora Dayef by

by 5. 9. 2019

Letní sezónu v project_roomu v galerii hunt kastner zahájila Barbora Dayef výstavou s názvem Feather of Truth, Fall of Trust, která odkazovala na společenství starověkého Egypta, jeho zákonitosti, symboly a posvátné principy a na samotnou tehdejší společnost. Barbora Dayef studovala u Dominka Langa a Edith Jeřábkové v sochařském ateliéru na UMPRUM. Její práce se vyznačují citlivostí k materiálu jako surové formě sochaře, avšak s oživujícím prvkem performance, pohybu či zvuku. Pravidelně reaguje na určitou typizaci a archetypy, které nacházíme v dějinách umění již od starověku. Dayef jejich prostřednictvím vědomě cituje a parafrázuje současnou společnost.

V project_roomu byla k vidění autorčina diplomová práce. Výstava měla dvě části. První se nacházela uvnitř prostoru, druhou pak byla kolektivní performance – shození sochy. Vystaveny byly i různé menší objekty, misky, závaží, přičemž důmyslnost a ucelenost celé instalace dotvářelo zvlnění koberce, který se táhl po celé délce stěn od vstupu až na konec výstavního prostoru. Viděli jsme tu také sloupy vystavěné z keramických talířů, peří odlité v absurditě těžkého olovnatého materiálu, studánku, zavěšené misky a propletený model srdce, to vše v celku složitého systému, který si však udržel vlastní rovnováhu. Barbora Dayef je totiž mistryně kombinování materiálů. Materiálová i haptická pestrost se stala pro výstavu skutečným leitmotivem, hravým a zároveň přirozeným. Odkazy na historické aspekty se stávají signifikantními, a tak je divák snadno interpretuje jako kritickou výtvarnou glosu k dnešní společnosti. Tématem se stal divák sám, respektive naše nadindividuální společnost, která se pomalu rozpadá. Autorce šlo jistě hlavně o odpovědnost, kterou sice nese každý jedinec sám za sebe, ale dopad pro kolektiv být nedozírný.

More stories by

Tereza Záchová