Jan Gašparovič, Matej Gavula  by

by 5. 9. 2019

Prichádza vo vlnách. Zvuk a vibrácia, nesúca sa priestorom, uvádzajúca do pohybu žiarivky v miestnosti. Nápor a uvoľnenie tohto rytmu prináša striedavo pocit ohrozenia a úľavy. Otrasy zapĺňajú galerijný priestor neviditeľnou energiou, ktorá však má hmatateľné dopady. Výstavu Jána Gašparoviča a ním prizvaného Mateja Gavulu Otras možno sledovať vo viacerých modoch – nechať ju na seba vplývať v pocitovej a emocionálnej rovine a všímať si len vlastné reakcie na zvuk a priestor ním poznačený. Ale možno si vziať na pomoc text aj Andreja Kabala, ktorý je akousi sprievodnou textovou impresiou ponúkajúcou nové pohľady čítania, a podrobiť analýze jednotlivé roviny, alebo sa snažiť dešifrovať technické riešenie inštalácie, skryté našim očiam. Prvá možnosť sa určite oplatí, keďže ide o výstavu, ktorej koncept a vydarená realizácia vyúsťuje do silne sugestívneho zážitku, aký sa v galériách súčasného umenia často neponúka.

Gašparovič prejavuje dlhodobý záujem o prepojenie exaktných vied so súčasnou umeleckou praxou, pričom svoju pozornosť vzťahuje prevažne na nepostrehnuteľné javy, ktorých pôsobenie však nezostáva bez efektu. V inštalácii narába so škálou zvukovej frekvencie od 16 do 20 Hz, ktorú náš sluch nedokáže zachytiť. Celá kompozícia je umne naladená na priestorové a materiálové špecifiká miesta a kolísavo graduje od pokoja na pokraj pocitu deštrukcie, prenikajúceho divákom po fyzickej i psychickej stránke, pričom účinok nie je možné presne predpovedať. Vlnenie, ktoré je spoločným menovateľom zvuku i seizmických vĺn, tak možno čítať v kontexte striedavého rytmu, ktorý je vystopovateľný i v nečakaných pozíciách, ako v monotónnych hlukoch stavebných prác či cinkaní neónov. Matej Gavula do priestoru vstupuje objektmi stíšenia, úkrytmi pred zvukom, zároveň tento princíp prirodzeného nekonečného rytmu rozvíja a hľadá v mikrokozme prírodných vrásnení dreva, ale i v makrokozme nám najväčšieho známeho rytmu – pohybu Zeme, ktorý sa snaží vizualizovať s pomocou storočného fyzikálneho experimentu. Hoci tento pokus zlyhal, experiment na divákoch bol úspešný.

More stories by

Jana Babušiaková