Jozef Pilát by

by 5. 9. 2019

Útek z domova, pocit vykorenenia, evakuácia a následná izolácia v novom prostredí, kde sa treba prispôsobiť iným životným podmienkam. Tak možno opísať tému, ktorá je jednotiacim motívom výstavy Jozefa Piláta a aktuálneho spoločensko-politického diania na Ukrajine. V priestore galérie kultúrneho a umeleckého centra Izone pozornosť diváka upúta výrazný solitér – inštalácia z duší kolies traktora, ktorá je vizuálne podporená industriálnym interiérom. Inštalácia tvorí kupolu, ktorej úlohou je chrániť neviditeľný kus krajiny – umelcovu rodnú obec Šuňavu. Tá v 50. rokoch 20. storočia trpela pod nátlakom režimu a násilných policajných akcií, na ktorých základe v roku 1969 režisér Ladislav Kúdelka nakrútil krátky film Obec plná vzdoru. Umelec sa prenáša do 60. rokov a vytvára utopický plán presťahovať obec aj s okolitou krajinou na povrch Mesiaca, čím nadväzuje na obdobie prvých letov do kozmu a entuziazmu, ktorý sa odrazil v umení. Tieto témy modernizuje a na zhmotnenie svojich ideí využíva rozšírenú a virtuálnu realitu. Vytvoril model obce, ktorý je možné vidieť pomocou mobilnej aplikácie až po naskenovaní špeciálneho trackera umiestneného pod kupolou. Podobným spôsobom autor pracuje s modelmi ampliónov, kabínou traktora Zetor a i. Súčasťou výstavy je i videoinštalácia s postprodukčným autorským zásahom do filmu Ladislava Kúdelku.

Tému úteku a ochrany obyvateľstva aktualizuje práve v Kyjeve, kde svoju inštaláciu prepája s takzvaným Euromajdanom – politickými nepokojmi, ktoré v roku 2014 vyvrcholili násilnou akciou v meste. Rebelujúci zapaľovali pneumatiky, aby ich čierny dym zakryl pred políciou a ostali tak pod dymovou kupolou. Názov výstavy Let’s Make a Paradise Together (v preklade Urobme si spolu raj) predpokladá, že miesto, na ktoré sa vydáme, bude dokonalé a bezpečné. Autor, ktorého domovom nie je Ukrajina, svojím myslením výstižne zareagoval na situáciu. Na škodu môže byť spôsob artikulácie témy, ktorý kvôli množstvu významových rovín bráni jasnej interpretácii. Výstavu organizačne zastrešilo občianske združenie Publikum.sk v spolupráci so združením Izolyatsia.

More stories by

Dominika Chrzanová