LITR – Knižní veletrh autorských a uměleckých publikací by ,

by , 5. 9. 2019

Ve dnech 20.–22. září se v Olomouci uskutečnil pátý ročník knižního veletrhu LITR, který je zaměřený na autorské a umělecké publikace. LITR vznikl jako iniciativa kurátorů Nely Klajbanové a Alexandra Jančíka pod hlavičkou platformy PAF. Východiskem bylo představit tvorbu malých nakladatelů i samostatných výtvarníků pracujících s médiem knihy také na Moravě, kde tato oblast není příliš zastoupena. Oba kurátoři vyvíjí dlouhodobě celoroční aktivity na olomoucké výtvarné scéně, LITR je proto kromě tradičního veletrhu, kde se prezentují malí nakladatelé, doplněn o program zahrnující workshopy, přednášky, prezentace, koncerty a také sérii výstav. Ve výstavním programu se nedrží pouze linky ilustrátorské či grafické, ale zve také umělce, kteří médium knihy využívají v rámci uměleckých projektů.

Páteří prvního dne LITRu je vždy série vernisáží tvůrců, pracujících rozdílnými formami s médiem textu. Významný prostor byl v letošním roce věnován Matěji Smetanovi, jenž se dlouhodobě věnuje fenoménu abecedy především v perspektivě poeticky-technického tvarosloví. Smetana odhaluje základní principy liter jakožto původně samostatných entit, jejichž významy jsou spojovány s vizuálním vyjádřením. Písmena zkoumá ve statických i dynamických podobách, inovativními způsoby klade důraz především na jednoduché zprostředkování vizuální informace, kterou abeceda v autorových interpretacích přináší. Její rozličné podoby, ať už nové nehybné generace písmen, nebo jejich generické mutace prostřednictvím pohyblivých obrazů, představují originální přístup k fenoménu abecedy jakožto základního komunikačního rozhraní, přičemž jsou výrazně akcentovány její estetické kvality. Smetanovy abecedy byly formou videoinstalací zastoupeny v Galerii 9:16pm, která je součástí prostoru Muzea umění Olomouc, a v podkroví Uměleckého centra Univerzity Palackého (Konvikt). V Galerii XY pak představil nové znakové systémy, postavené na podobě běžných arabských číslic; nechal vzniknout modulární antické ruiny nebo číselné mutanty. Sklepní prostor Galerie XY byl věnován nové zvukové instalaci Markéty Lisé, jejíž umělecké působení se rozprostírá od realizace VJských setů přes režii videoklipů k vlastní hudební produkci. Program pokračoval procházkou vernisážemi ve veřejném prostoru – s výstavou Lukáše Prokopa a Galerii Véčko, kde se představila ilustrátorka Juliána Chomová. Poslední výstavou byl výběr z nominací soutěže Nejkrásnější české knihy, která se konala v podkroví bývalého jezuitského Konviktu, kde se odehrál také samotný veletrh. Prodejní veletrh představil více než třicet nakladatelů a tvůrců, mezi nimi např. Meander, časopis Fotograf, Artmap, ilustrátorská skupina Nýbrž, PageFive, skupina studentů Ateliéru Reklamní fotografie Fakulty multimediálních komunikací na UTB ve Zlíně pod názvem Photogether nebo dílna Uutěrky. V průběhu veletrhu proběhly také workshopy zaměřené na zpracování papíru a technologie tisku – např. potisk textilu s ilustrátorkou Lindou Retterovou (ROE), workshop výroby mramorového papíru s Juliánou Chomovou nebo tvorba vlastního fotoalba s lokální knižní dílnou Grafické papíry.

More stories by

Alexandr Jančík