Night Walk, Day Sleep  by

by 5. 9. 2019

V prítmí snívame s otvorenými očami. Ukladáme tisícky podôb miest a krajín, v ktorých sme sa nachádzali alebo nimi len prešli. Tok času, nejasnosť, tekutosť a rast nás neustále (re)definujú. Východné sa zlialo so západným, nie sú viac už hranice. Priestor obrazu nemá svoje vymedzenie. Nič nie je statické, ale neustále sa mení a aktualizuje. Sme tu, ale zároveň niekde inde, v stave medzi bdením a snom. Pohybujeme sa v priestore medzi abstraktným a naratívnym. Hľadáme okraj vnímania oscilujúci medzi hĺbkou a rovinou povrchu. Pozorovanie krajiny je tekuté. Naše vnímanie preteká všetkými jej smermi. Mnohoznačnosť rozširuje možnosť rôznych tlmočení. Neexistuje len jedna odpoveď. Myšlienky sa vetvia, prerastajú do sietí mentálnych máp. Prvky klíčia, bujnejú a diverzifikujú. Ponúkajú možnosti tvarovania, zväčšovania a ohýbanie (nielen) obrazového priestoru rovnej maliarskej plochy.

Naprieč Galériou Medium sme boli prevedení maliarskou „krajinou“ Jána Valíka (*1987, SK) a Akiko Ueda (*1983, JP). Výstava Night Walk, Day Sleep spájala dva rôzne a zároveň veľmi blízke pohľady na možnosti zobrazovania abstraktnej maľby. Tvorba autorov prepájala východné i západné princípy maliarskej tvorby, ako i ambivalentné vnímania abstraktného a reálneho priestoru. Ich práce odrážali reflexívny a zároveň intuitívny prístup k maľbe, ktorého prostredníctvom hľadali rozhranie medzi skutočným a imaginatívnym. Autori samotný krajinný priestor vnímali ako neustále sa meniaci, vrstviaci a „rastúci“. Vo svojich maľbách zhmotňovali zmeny reálneho i mentálneho prostredia. Poväčšine minimalistické kompozície obrazov boli na výstave v Galérii Medium podporené striedmou inštaláciou. Tá vytvárala zaujímavý kontrast k vedľajšiemu intermediálnemu projektu Échos du Futur Petry Čížkovej a podnecovala diváka k zastaveniu sa a kontemplácii. Sústredenie sa na prevažne malé formáty malieb fungovalo. Ukázalo nám bezhraničné obzory mentálnych krajín presahujúcich zaužívané formáty a formy. Prostredníctvom Night Walk, Day Sleep sme sa pohybovali na pomedzí reality a sna, z ktorého sa nie vždy chceme „prebudiť“.

More stories by

Marianna Brinzová