Sousedé v knize by

by 5. 9. 2019

Muzeum umění Olomouc je institucí nejen výstavní, ale také sbírkotvornou. Mezi artefakty nejrůznějších uměleckých druhů tvořící jednotlivé sbírky patří i velké množství knih, jež kromě literárního obsahu nesou i signifikantní (typo)grafickou a výtvarnou formu. Čas od času se tak ve vý-stavním plánu muzea objeví expozice zaměřená právě na toto médium. Naposledy se tak stalo na přelomu let 2016 a 2017 na výstavě Fenomén Ateliér papír a kniha (ačkoliv v tomto případě muzeum nevycházelo z vlastních sbírek), soustředěné na intermediální povahu „knihy-objektu“. V rámci aktuální výstavy Sousedé v knize | Česká a německá knižní kultura 1. poloviny 20. století se její kurátorka Hana Bartošová zaměřila na tradičnější polohu knižního umění a sledovala především její výtvarnou úpravu – tedy ilustraci a řešení knižní obálky. Východiskem přitom byla dvě hlediska naznačená podtitulem výstavy – přesah za hranice domácí scény a historické vymezení. V prvním případě výstava sleduje fenomén českého knižního umění v kontextu rozsáhlejšího, pro soudobý umělecký provoz významnějšího německého prostředí, ale i vzájemné ovlivňování obou kultur, které rozhodně nebylo jednosměrné. Druhý zřetel se odvíjí od dobového kvasu uměleckých směrů a jejich rychlého střídání, počínaje secesí přes avantgardní výboje po jejich specifická vyústění v podobě funkcionalismu nebo Bauhausu. Návštěvník výstavy tak má možnost sledovat půlstoletí vývoje výtvarného umění ne v jeho primární (a pro mnohé i víceméně známé) podobě maleb či kreseb, nýbrž na zdánlivě vedlejší koleji knižní ilustrace. Bližší pohled na jednotlivá díla i jejich tvůrce však dojem marginálnosti ihned rozptýlí. V typických i neobvyklých polohách jsou zde představeny práce Františka Kupky, Václava Špály, Karla Teigeho, Ladislava Sutnara a mnoha dalších, mezi nimiž nechybějí tací, pro něž je vztah k literatuře či spisovatelům takřka příslovečný – Christian Morgenstern, Josef Váchal nebo František Bílek.

More stories by

Jiří Neděla