Zdena Fibichová

5. 9. 2019

Výstava Mezi křehkostí a monumentalitou v Galerii Václava Chada nabízí instalaci po staru – kovové podstavce, popisky, úvodní text na kartonu s fotkou umělkyně. Čtyři místnosti s precizně rozmístěnými drobnými objekty a sochami na minimalistických soklech. Na stěnách vizuálně harmonicky rozvěšené abstraktní kresebné projevy tuší, reliéfy a kresby. Vše od sochařky Zdeny Fibichové. V galerii na Zlínském zámku, kde bílé stěny hrají s dřevěnými parketami klasické duo, tím ale kurátorky docílily prostředí, připomínajícího období první republiky. Chybí jen zvuk gramofonu, cinkání skleniček a odložené klobouky a rukavice společnosti, která přišla na vernisáž. Čas se zde ani nesype, jak zosobňuje organicky tvarovaný kus hmoty od sochařky (Sypající se čas, 1961), ale spíše stlačuje a rozmělňuje. Kromě bezpečnostních kamer, trčících výhružně v rozích stěn, není nikde ani známka po současnosti. Je prohřeškem, že instalace výstavy neodráží svou dobu? Prohlížet si černobílou fotografii z výstavy, zařadíte ji o sto let zpátky. Dílu Fibichové, datující vystavené kusy do období šedesátých až osmdesátých let 20. století, to příliš nepomáhá. Vybrané rozmístění sice působí vizuálně efektně, ale neusnadňuje orientaci v díle, jeho vývoji či posloupnosti vzniku. Neredukují tím kurátorky významná díla české sochařky Zdeny Fibichové na pouhé dekorativní předměty? Bez zmínky o kontextu, v němž se ona i jejích pár úspěšných kolegyň nacházely v druhé polovině 20. století, zanechává výstava pouze nepatrný otisk a její hlas zní tiše. Způsob vystavení nepřiblížil již vzdálenou a komplikovanou dobu, zatíženou omezenými možnostmi a napjatou atmosférou, a neukázal cíl tvorby tak, aby z toho umělkyně vyšla se ctí. Výstava Fibichové, která se ve Zlíně odehrává po 26 letech, tak nevzbuzuje žádné emoce. Nevyniknou autorčiny drobné informelní objekty, tak výjimečné v jemném zvýraznění textury materiálu, a výrazná gesta tuší rozmístěná po papíru. Nitro Zdeny Fibichové zůstává i nadále pečlivě ukryto do jejích předmětů, schované pro další výstavu.

Find more stories

Archiv