Forms of Habitat by

by 9. 11. 2019

Výstava Silvie Saparovej a Dominiky Ličkovej vo Flat Gallery v Bratislave s názvom Forms of Habitat predstavuje viacero cyklov odkazujúcich na tému domova a individuálnych spomienok. Saparová predstavuje dva zdanlivo odlišné cykly. Starší cyklus Backslides (2007) je návratom do spomienok z detstva, keď fotografie zachytávajú miesta priamo späté s autorkiným osobným prežívaním. Snahy o opätovné prepojenie sa s daným miestom sú podčiarknuté vkladaním objektov do priestoru, ktorý sa autorka snaží „obrodiť“, a tým dospieť k určitému záveru jej osobného skúmania a rekonštrukcie hlboko vrytej minulosti. V cykle At Home – Doma autorka tiež odkazuje na jej drahé miesto, no tentokrát ide skôr o sústredenie sa na konkrétne premeny súvisiace tak so zmenami ročných období, ako aj s premenami dejúcimi sa v rámci jej vnútorného rastu a meniaceho sa prístupu k spomienkam. Intimita a delikátnosť cyklu je zosilnená pomocou light-boxov, ktoré celkovému dojmu dodávajú ten správny „feel“ a zároveň nútia diváka priblížiť sa a aspoň na chvíľu sa zžiť s realitou miesta, ktorú zrejme nepoznajú, ale napriek tomu ho dokážu precítiť. Ličková inklinuje k väčšej abstraktnosti. Jej vnímane habitatu je skôr fragmentárne a nevzťahuje sa len na vonkajší priestor, ale zahŕňa viacero aspektov toho, čo možno v rámci danej témy vnímať. Fotografia ako taká v cykle Life is Life nie je až taká podstatná. Ide skôr o proces či hru s mysľou diváka. Autorka sa zahráva nielen s významom termínov negatív – pozitív, čím chytá svojho diváka do pasce, z ktorej sa dostane čítaním medzi riadkami. Princíp spomenutej hry uplatňuje Ličková aj pri druhom projekte Beautiful Trash, kde už na klasickom médiu fotografie zachytáva jedlo v jeho nie najvábnejšej forme, a povrchným vnímaním vonkajšieho obrazu nás prenáša do naoko malebného sveta tvarov, hlbšie nás však čaká stretnutie s realitou, ktorá, aj keď nie je vždy krásna, dotvára to, čomu hovoríme domov. Výstava je konzistentná a pokrýva zmysel ukrytý pod názvom Forms of Habitat.

More stories by

Michaela Bosáková