Queer Stories by

by 9. 11. 2019

Queer je slovo, ktoré vo svete vo verejnom i umeleckom diskurze nie je nijakým nováčikom, u nás však ešte stále budí určité rozpaky. Aj preto je potešujúce, že výstava v bratislavskom priestore tranzit.sk pod taktovkou viedenskej kurátorky Christiane Erharter predstavuje slovenskému divákovi generačne aj národnostne široký výber autorov a autoriek pracujúcich vo svojej tvorbe s queer príbehmi. Kontext výstavy rozširuje aj sprievodný program s diskusiami, prednáškami aj premietaniami tematizujúcimi problematiku rodu a LGBTIQ komunít. Queer Stories je (prekvapivo) prvou výstavou s touto tematikou prezentovanou v tranzit.sk. Zameriava sa na špecifickú prax „rozprávania príbehov“, pričom v sprievodnom materiáli rozpovie aj príbeh samotného pojmu queer, ktorý sa z hanlivého výrazu stal vďaka adopcii aktivistickým hnutím symbolom hrdej príslušnosti k inakosti. Tým sa však vysvetľovanie končí. Queer Stories sa sústreďuje sa insiderskú naráciu s dôrazom na „životy a svety dávajúce zmysel zasväteným – nie tým, ktorí potrebujú vysvetlenie“. Sústreďuje sa na rámce, ktoré sú v živote tejto komunity dôležité, či už ide o kultúru drag, ktorá na výstave predstavuje nielen fetiš, ale i politický postoj, alebo napr. o osobnú históriu, spojenú s genderovo ambivalentným spôsobom života, ktorý je starší, ako by sme možno predpokladali. Ana Hoffner, pôvodom z Juhoslávie, vo svojej inštalácii prepája špecifický kultúrny fenomén balkánskych žien prijímajúcich mužskú úlohu (tzv. panien pod prísahou) s crossdressingovými umelcami, spájajúc ich v rodinnom queer albume. Dvaja mladí slovenskí výtvarníci žijúci vo Viedni predstavujú na výstave kresby, tematizujúce sexualitu v kontexte médií. Zatiaľ čo Ivan Jurica sa sústreďuje na tlačené médiá a špecificky reaguje na tému násilia, sexuality a rasizmu vo východnej Európe, Robert Gabriš ironicky komentuje svet sociálnych médií a sextingu. Video priekopníčky slovenského queer-artu Anny Daučíkovej pracuje s dotykom a zvukom, ktoré sú nositeľmi sexuálneho náboja v banálnom akte hladenia skla.

More stories by

Jana Babušiaková